Ovládání ventilátoru na WC

Ovládání ventilátoru na WC pracuje v "relacích". Impuls na vstupu (Tg) spustí nebo ukončí relaci.
Výstup (S) se zapne přímo po spuštění. Výstup (Fan) se zapne po zpoždění nastaveném v parametru (Fsd).
Pokud je použit vstup (P), relace začíná vzestupnou hranou na vstupu (P) a končí se sestupnou hranou, zpožděnou o dobu trvání nastavenou v parametru (FPet).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle Zahájení/ukončení relace. 0/1
P Presence Zahájení relace, když 1. 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne vstupy (Tg), (P) (např. dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S Session status Zapnuto, dokud je relace aktivní. 0/1
Fan Fan Výstup pro ovládání ventilátoru. 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Fsd Fan start delay Zpoždění před zapnutím ventilátoru po zahájení relace. s 0...∞ 30
FPet Fan / Movement extend time 1. Čas začíná klesající hranou výstupu (S) a prodlužuje výstup (Fan) o nastavený čas.
2. Při použití vstupu (P) začíná čas klesající hranou vstupu (P) a prodlužuje výstupy (S) a (Fan) o nastavený čas.
s 0...∞ 180