Ovládání ventilátoru na WC

Úvod

Tento funkční blok vám umožní vytvořit automatický ventilátor na záchodě nebo v koupelně, kde vám může pomoci s odvětráním vodní páry. Dodatečně lze připojit i pohybový senzor a přenechat mu logiku ovládání.

S tímto blokem snadno nastavíte zpožděné zapnutí a zpožděné vypnutí (doběh ventilátoru).

Funkce

Loxone ovládání ventilátoru na WCNa výstup (Qf) připojte ventilátor.

Prvním imulsem na vstup (Tr) se aktivuje výstup (Qa), což signalizuje režim zpožděného spuštění. Délku zpoždění nastavíte v parametru (Td).
Po uplynutí zpoždění se aktivuje výstup (Qf) a ventilátor začne pracovat.

Druhým impulsem na vstup (Tr) se deaktivuje výstup (Qa), což signalizuje režim zpožděného vypnutí. Délku zpoždění nastavíte v parametru (Tfm).
Po uplynutí zpoždění se deaktivuje výstup (Qf) a ventilátor se zastaví.

Alternativně lze také použít vstup (Mv), který slouží pro vstup pohybového senzoru. Jakmile přijde náběžná hrana na vstup, sepne výstup po dobu (Tfm) – každou další náběhnou hranou je čas prodloužen.

Impuls na reset (R) nebo dvojitý klik na (Tr) zruší režim a ventilátor bude ihned vypnut.

Aktivováním vstupu (Dis) zablokujete všechny vstupy (dětská pojistka). Blok je nicméně dále možno ovládat z vizualizace.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Základní zapojení

Loxone ovládání ventilátoru na WC základní zapojení Config