Ovládání sauny

Základní funkce

Pomocí funkčního bloků “Ovládání Sauny” , můžete optimálně saunu automatizovat. Topení je možno jednoduše ovládat pomocí spínacích topných těles nebo řízením analogovým signálem 0-10 V.

V tomto bloku je také integrován modul přesýpacích hodin, větrání, sušení i bezpečnostní vypnutí, když zapomenete saunu vypnout.

Funkční blok “ Ovládání sauny “ lze prakticky zobrazit ve vizualizaci a může být využit při cestě domů. Sauna tak může být po příjezdu domů připravena k činnosti.

  • Při výběru teplotního senzoru se ujistěte o jeho rozsahu teplot!
  • Nezapomeňte na to, že proti přehřátí by měla být nainstalována tepelná ochrana.

Vhodné teplotní snímače naleznet v našem webshopu .

Základní programování

Na vstup Al bloku ovládání sauny je připojeno teplotní čidlo.

Výstupy AQ (analogový 0-10V) a Q1 , Q2 a Q3 (per L1 , L2 A L3 ) na spojeny s příslušnými výstupy, které využívají saunová kamna. Pokud jsou kamna připojena pouze na jednu fazi ( Q1 ), nastavte parametr M na hodnotu 1 .

K výstupu Qf je připojen ventilátor.

ovladani sauny

Vstupy

Tr Spouštěč sauny Zap./Vyp. sauny
T Požadovaná teplota Analogová hodnota požadované teploty
AI Aktuální teplota Analogová hodnota aktuální teploty sauny
tf Spouštěč ventilátoru Zap./Vyp. ventilátoru
tc Spouštěč přesýpacích hodin Zapnutí přesýpacích hodin
D Dveřní contact Digitální vstup dveřního kontaktu (tento vstup zobrazuje stav dveří pouze ve vizualizaci)
From Teplota lavice Analogue vstup aktuální teploty lavice
P Pohybový senzor Digitální vstup pro pohybový vstup
R reset Vypne všechny výstupy
Dis Deaktivace Zablokuje všechny vstupy (dětská pojistka)

Parametry

tc Korekce teploty Odchylka teploty sedadla od skutečné (pokud sedadlo není vybaveno senzorem)
td Teplota sušení Potřebná teplota sušení
Tn Doba vysoušení Doba chodu ventilátoru, aby bylo dosaženo teploty sušení
tt Čas přesýpacích hodin Doba trvání přesýpacích hodin. Začíná s každým novým impulsem na vstup Tc. Čas se zobrazuje na výstupu AQt
to Teplota bezpečnostního vypnutí Po překročení bezpečnostní teploty je aktivován výstup Qe
ts Čas pro bezpečnostní vypnutí Po uplynuté této doby se sauna automaticky vypne
P PWM period Doba periody PWM v secondary
V Zesílení Zesílení v případě odchylky teploty
M Počet fází Slouží k nastavení počtu fází (Vypnuto = 3 fáze, Zapnuto = 1 fáze)

Výstupy

AQ Analogue výstup pro kamna Řízení sauny 0-10V
Q1 Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 1
Q2 Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 2
Q3 Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 3
Qa Stavový výstup sauny Zapnuto, když je sauna aktivní
Qf Digitální výstup pro ventilátor Digitální výstup ventilátoru
AQT Čas přesýpacích hodin Doba běhu přesýpacích hodin
qd Stavový výstup vysoušení Zapnuto, když je vysoušení aktivní
Qe Chybový výstup Stav chyby (bezpečnostní vypnutí)
AQs Stav požadované teploty Zobrazuje aktuální cílovou teplotu
qte Stavový výstup konce přesýpacích hodin Pošle impuls po uplynutí doby přesýpacích hodin
qta Stavový výstup přesýpacích hodin Zapnuto, když jsou přesýpací hodiny aktivní