Ovládání sauny

Ovládání sauny bez výparníku
Pomocí tohoto funkčního bloku lze optimálně automatizovat saunu.
Lze ovládat všechna standardní saunová topidla (spínání topných těles i analogové ovládání pomocí signálu 0-10 V).
V modulu je integrována také funkce přesýpacích hodin, ventilátoru a dosoušení, jakož i bezpečnostní vypnutí, pokud zapomenete topidlo vypnout.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi zapnutím sauny, ohřevem, sušením, větráním a vypnutím sauny. - 0/1
ϑt Target temperature Min: 30°C
Max: 120°C
°
ϑc Current temperature Aktuální teplota °
Fan Toggle fan Zapnutí/vypnutí ventilátoru.
Ventilátor lze zapnout pouze tehdy, když je sauna zapnutá.
- 0/1
St Activate sand timer Aktivuje pískový časovač na dobu nastavenou v parametru (Std).
Každý další impuls na vstupu časovač znovu spustí.
- 0/1
Dc Door contact Stav dveří se používá pouze pro zobrazení v uživatelském rozhraní! - 0/1
ϑb Current temperature bench Pokud je připojen, použije se jako aktuální teplota lavice. °
P Presence Používá se pro bezpečnostní vypnutí.
Pokud není zjištěna žádná přítomnost, sauna se automaticky vypne po uplynutí doby nastavené v parametru (Ssdt).
- 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne vstupy (Tg), (Fan), (St) (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
On On Aktivovat saunu - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
So Sauna output (0-10V) Analogový výstup 0-10 V pro ovládání sauny. V 0...10
L1-3 Sauna phase output (1-3) Fázový výstup (L1-3) pro ovládání sauny. - 0/1
On Sauna state Zapnuto, dokud je aktivní fáze saunování a sušení. - 0/1
Fan Fan Výstup pro ovládání ventilátoru. - 0/1
Stt Sand timer remaining time Zbývající čas přesýpacích hodin s 0...∞
Dry Drying state Zapnuto, dokud probíhá sušení a větrání. - 0/1
Ssd Safety shutdown Puls, když aktuální teplota překročí hodnotu nastavenou v parametru (Ssdϑ). - 0/1
ϑt Target temperature Vypíše cílovou teplotu. ° 30...120
Stoff Sand timer end Puls, když skončí přesýpací hodiny. - 0/1
St Sand timer state Zapnuto, když jsou aktivní přesýpací hodiny. - 0/1
Ready Sauna ready Puls při dosažení cílové teploty. - 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
ϑd Temperature deviation Odchylka aktuální teploty od teploty lavice (pokud není použita vstupní aktuální teplota lavice (ϑb)). ° 0
Dryϑ Drying phase target temperature Teplota potřebná ke spuštění ventilátoru ve fázi sušení. ° 70
Dryd Drying phase duration Doba běhu ventilátoru po dosažení teploty fáze sušení (Dryϑ). s 0...∞ 1800
Std Sand timer duration Doba trvání přesýpacích hodin s 0...∞ 900
Ssdϑ Safety shutdown temperature Pokud je překročena, vypnou se všechny výstupy kromě výstupu (Ssd). ° 139
Ssdt Safety shutdown time Sauna se automaticky vypne v nastaveném čase.
Pokud je použit vstup (P), čas začne běžet, jakmile již není detekována přítomnost.
s 0...∞ 7200
PWMp PWM period Určuje periodu PWM pro fázové výstupy (L1-3). s 0...∞ 180
G Gain Zesílení regulátoru pro výstup modulovaný PWM.
Pokud je hodnota snížena, regulace teploty reaguje pomaleji, pokud je zvýšena, reaguje rychleji. V případě potřeby měňte hodnotu po malých krocích, abyste regulaci přizpůsobili sauně.
- 0...∞ 1
Pm Phase mode Počet použitých fází:
Off = 3 fáze
On = 1 fáze
Parametr se zobrazí pouze v případě použití fázových výstupů (L2) a (L3).
- 0/1 0
Použití

Díky tomuto bloku je možné optimálně automatizovat chod sauny. Je možné ovládat všechna běžné saunová kamna (ovládání je možné přes spínání nebo analogový ovládací signál 0-10V). V bloku je také integrovaná funkce přesýpacích hodin, větrání a vysoušení. Pokud zapomenete saunu zapnutou, obsahuje blok také funkci bezpečnostního vypnutí. Mimo to je možné blok ovládat i vzdáleně. Dbejte ale prosím bezpečnostních rizik a také legislativních předpisů v dané zemi.


Základní programování

Čidlo teploty v sauně je propojeno se vstupem (ϑc).

Výstup (So) a fázové výstupy (L1-3) slouží k připojení příslušných výstupů. Pokud saunová kamna vyžadují pouze jednu fázi, použijte (L1). Ventilátor se připojuje k výstupu (Fan).

Fázové výstupy (L1-3) jsou pulsně šířkově modulovány regulátorem, aby napodobovaly analogovou hodnotu. Například hodnota 20 % znamená, že výstupy jsou zapnuté po 20 % periody a vypnuté po 80 % periody.


Žádná remanence

Z bezpečnostních důvodů nemá blok žádnou remanenci.
Po restartu Miniserveru se proto vždy vypne.