Ovládání sauny s výparníkem

Ovládání sauny s výparníkem
Pomocí tohoto funkčního bloku lze inteligentně automatizovat saunu s výparníkem
Lze ovládat všechna standardní saunová topidla (spínání topných těles i analogové ovládání pomocí signálu 0-10 V).
Výparník lze zapnout/vypnout, ale také ovládat pomocí analogového signálu 0-10 V.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Mode Select sauna mode 0 = Vypnuto / Manuální
1 = Finská manuální
2 = Vlhkostní manuální
3 = Finská sauna
4 = Bylinná sauna
5 = Parní lázeň
6 = Horkovzdušná lázeň
- 0...6
Fim Finnish manual Finská manuální - 0/1
Hum Humidity manual Vlhkostní manuální - 0/1
Fin Finnish sauna Finská sauna - 0/1
Her Herbal sauna Bylinná sauna - 0/1
Sof Steam bath Parní lázeň - 0/1
Hot Hot-air bath Horkovzdušná lázeň - 0/1
Tg Toggle Přepíná mezi zapnutím sauny, topením, sušením, ventilátorem a vypnutím sauny. - 0/1
ϑt Target temperature Min: 30°C
Max: 110°C ("Finská manuální")
Max: 70°C ("Vlhkostní manuální")
°
ϑc Current temperature Aktuální teplota °
Ht Target humidity Cílová vlhkost % 15...65
Hc Current humidity Aktuální vlhkost % 0...100
Fan Toggle fan Zapnutí/vypnutí ventilátoru.
Ventilátor lze zapnout pouze tehdy, když je sauna zapnutá.
- 0/1
St Activate sand timer Aktivuje pískový časovač na dobu nastavenou v parametru (Std).
Každý další impuls na vstupu časovač znovu spustí.
- 0/1
Dc Door contact Stav dveří se používá pouze pro zobrazení v uživatelském rozhraní! - 0/1
ϑb Current temperature bench Pokud je připojen, použije se jako aktuální teplota lavice. °
P Presence Používá se pro bezpečnostní vypnutí.
Pokud není zjištěna žádná přítomnost, sauna se automaticky vypne po uplynutí doby nastavené v parametru (Ssdt).
- 0/1
Ws Water shortage Pokud je zásoba vody nízká, výparník se vypne. - 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne vstupy (Tg), (Fan), (St) (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
On On Aktivovat saunu - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
So Sauna output (0-10V) Analogový výstup 0-10 V pro ovládání sauny. -
L1-3 Sauna phase output (1-3) Fázový výstup (L1-3) pro ovládání sauny. - 0/1
Ev Evaporator output (0-10V) Analogový výstup 0-10 V pro ovládání výparníku. -
Evd Evaporator digital output Digitální výstup pro ovládání výparníku. - 0/1
On Sauna state Zapnuto, dokud je aktivní fáze saunování a sušení. - 0/1
Fan Fan Výstup pro ovládání ventilátoru. - 0/1
Stt Sand timer remaining time Zbývající čas přesýpacích hodin s 0...∞
Dry Drying phase Fáze vysoušení - 0/1
Mode Current sauna mode 0 = Vypnuto / Manuální
1 = Finská manuální
2 = Vlhkostní manuální
3 = Finská sauna
4 = Bylinná sauna
5 = Parní lázeň
6 = Horkovzdušná lázeň
-
Ssd Safety shutdown Puls, když teplota překročí hodnotu nastavenou v parametru (Ssdϑ). - 0/1
ϑt Target temperature Vypíše cílovou teplotu. °
Ht Target humidity Vypíše cílovou vlhkost. % 15...65
Stoff Sand timer end Puls, když skončí přesýpací hodiny. - 0/1
St Sand timer state Zapnuto, když jsou aktivní přesýpací hodiny. - 0/1
Ready Sauna ready Puls při dosažení cílové teploty. - 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
ϑd Temperature deviation Odchylka aktuální teploty od teploty lavice (pokud není použita vstupní aktuální teplota lavice (ϑb)). ° 0
Dryϑ Drying phase temperature Teplota potřebná ke spuštění ventilátoru ve fázi sušení. ° 70
Dryd Drying phase duration Doba běhu ventilátoru po dosažení teploty fáze sušení (Dryϑ). s 0...∞ 1800
Std Sand timer duration Doba trvání přesýpacích hodin s 0...∞ 600
Ssdϑ Safety shutdown temperature Pokud je překročena, vypnou se všechny výstupy kromě výstupu (Ssd). ° 139
Ssdt Safety shutdown time Sauna se automaticky vypne v nastaveném čase.
Pokud je použit vstup (P), čas začne běžet, jakmile již není detekována přítomnost.
s 0...∞ 7200
PWMp PWM period Určuje periodu PWM pro fázové výstupy (L1-3). s 0...∞ 180
G Gain Zesílení regulátoru pro výstup modulovaný PWM.
Pokud je hodnota snížena, regulace teploty reaguje pomaleji, pokud je zvýšena, reaguje rychleji. V případě potřeby měňte hodnotu po malých krocích, abyste regulaci přizpůsobili sauně.
- 0...∞ 1
Pm Phase mode Počet použitých fází:
0 = 3 fáze
1 = 1 fáze
2 = 2 fáze v režimu výparníku nebo 3 fáze v režimu bez výparníku.

Parametr se zobrazí pouze v případě, že jsou použity fázové výstupy (L2) a (L3).
- 0...2 2
Použití

Díky tomuto bloku je možné optimálně automatizovat chod sauny. Je možné ovládat všechna běžné saunová kamna (ovládání je možné přes spínání nebo analogový ovládací signál 0-10V). V bloku je také integrovaná funkce přesýpacích hodin, větrání a vysoušení. Pokud zapomenete saunu zapnutou, obsahuje blok také funkci bezpečnostního vypnutí. Je možné volit mezi režimy jako např. horký vzduch, bylinná sauna, finská sauna, atp. Mimo to je možné blok ovládat i vzdáleně. Dbejte ale prosím bezpečnostních rizik a také legislativních předpisů v dané zemi.


Základní programování

Čidlo teploty v sauně je připojeno ke vstupu (ϑc) a čidlo vlhkosti k (Hc).

Výstup (So) a fázové výstupy (L1-3) slouží k připojení příslušných výstupů. Pokud saunová kamna vyžadují pouze jednu fázi, použijte (L1). Ventilátor se připojuje k výstupu (Fan).

Fázové výstupy (L1-3) jsou pulsně šířkově modulovány regulátorem, aby napodobovaly analogovou hodnotu. Například hodnota 20 % znamená, že výstupy jsou zapnuté po 20 % periody a vypnuté po 80 % periody.

V závislosti na typu regulace je parní generátor připojen buď k výstupu (Ev) (analogový 0-10V), nebo k výstupu (Evd) (digitální zapnutí/vypnutí).


Žádná remanence

Z bezpečnostních důvodů nemá blok žádnou remanenci.
Po restartu Miniserveru se proto vždy vypne.