Ovládání sauny s výparníkem

Základní funkce

Pomocí funkčního bloků „Ovládání Sauny s výparníkem“, můžete optimálně automatizovat saunu s výparníkem. Topení je možno jednoduše ovládat pomocí spínacích topných těles nebo řízením analogovým signálem 0-10V. Výparník je možné zapnout / vypnout, ale lze jej ovládat i prostřednictvím analogového signálu 0-10 V.

V tomto bloku je také integrován modul přesýpacích hodin, větrání, sušení i bezpečnostní vypnutí, když zapomenete saunu vypnout.

Můžete si vybrat mezi různými režimy jako například horkovzdušnou lázeň, bylinkovou saunu, finskou saunu, atd. .

Funkční blok „Ovládání sauny s výparníkem“ je možné zobrazit ve vizualizaci a může být využit například při cestě domů z procházky. Sauna tak může být po příchodu domů připravena k okamžitému použití.

Pozor:

  • Při výběru teplotního senzoru se ujistěte o jeho rozsahu teplot!
  • Nezapomeňte na to, že proti přehřátí by měla být nainstalována tepelná ochrana.

Vhodné teplotní snímače naleznete v našem webshopu.

Výstupy

Na vstup AI je připojeno teplotní čidlo sauny a na vstup Alh čidlo vlhkosti.

Analogový výstup AQ se používá jako řídicí výstup (0-10V DC). Digitální výstup Q1 je pro otočení fáze 1 (L1) on / off, Q2 pro fázi 2 (L2) a Q3 pro fázi 3 (L3). Pokud jsou kamna připojena pouze na jednu fázi Q1, nastavte parametr M na hodnotu 1.

Pokud má výparník rozhraní (0-10V DC), může být řízen pomocí analogového výstupu AQv. V případě, že má výparník jiné rozhraní, je možné ho ovládat pomocí digitálního výstupu Qv.

Digitální výstup Qf se používá pro připojení k ventilátoru.

 

Ovladani sauny s vyparnikem

Funkční blok „Ovládání sauny s výparníkem“ je nyní řízen pouze z vizualizace.

Zapnutí a vypnutí sauny s výparníkem, lze realizovat pomocí tlačítka, které připojíte na vstup Tr.

Při použití manuálního režimu, nastavte požadované hodnoty teploty a vlhkosti na analogových vstupech T (teplota) a H (vlhkost), jinak manuální režim nebude funkční.

Ze vstupu LW lze získat zpětnou vazbu ohledně stavu hladiny vody ve výparníku. Při nedostatku vody ve výparníku je vstup LWaktivní (hodnota 1) a výparník je odpojen.

Vstup přesýpacích hodin Tc je možné aktivovat pomocí tlačítka. Parametrem Tc se korigují aktuální teploty místa pro sezení (pro případ kdy není nainstalovaný teplotní senzor v lavici).

Popis dalších vstupů, výstupů a parametrů, viz tabulka níže.

Vstupy

AIm Analogový vstup požadovaného režimu 0=Vypnuto, 1=Finská sauna manuální režim, 2=Vlhká sauna manuální režim, 3=Finská sauna automaticky, 4=Bylinná sauna automaticky, 5=Parní lázeň automaticky, 6=Horký vzduch automaticky
IFm Digitální vstup pro výběr Impulsem se zapne „Finská sauna manuální režim“
IHm Digitální vstup pro výběr Impulsem se zapne „Vlhká sauna manuální režim“
IF Digitální vstup pro výběr Impulsem se zapne „Finská sauna automaticky“
IH1 Digitální vstup pro výběr Impulsem se zapne „Bylinná sauna automaticky“
IH2 Digitální vstup pro výběr Impulsem se zapne „Parní lázeň automaticky,“
IH3 Digitální vstup pro výběr Impulsem se zapne „Horký vzduch automaticky“
Tr Špouštěč sauny Zapnutí/Vypnutí sauny
T Požadovaná teplota Analogový vstup požadované teploty v manuálním režimu
AI Aktuální teplota sauny Analogový vstup aktuální teploty
H Požadovaná vlhkost Analogový vstup požadované teploty v manuálním režimu
AIh Aktuální vlhkost Analogový vstup aktuální vlhkosti
Tf Špouštěč ventilátoru Zapnutí/Vypnutí ventilátoru (pouze když je sauna zapnutá)
Tc Špouštěč přesýpacích hodin Zapnutí přesýpacích hodin
D Dveřní kontakt Digitální vstup dveřního kontaktu (tento vstup zobrazuje stav dveří pouze ve vizualizaci)
Ab Teplota lavice Analogový vstup aktuální teploty lavice
P Pohybový senzor Digitální vstup pro pohybový sonzor
LW Stav hladiny Digitální vstup je aktivní (bez vody), výparník zůstává vypnutý
R Reset Vypnou se všechny výstupy
Dis Deaktivace Zablokuje všechny vstupy (dětská pojistka)

Parametry

Tc Korekce teploty Odchylka teploty sedadla od skutečné (pokud sedadlo není vybaveno senzorem)
Td Teplota vysoušení Požadovaná teplota vysoušení
Tn Doba vysoušení Doba chodu ventilátoru pro dosažení Td
Tt Čas přesýpacích hodin Doba trvání přesýpacích hodin. Začíná s každým novým impulsem na vstupu Tc. Čas se zobrazuje na výstupu AQt
To Teplota bezpečnostního vypnutí Po překročení bezpečnostní teploty je aktivován výstup Qe
Ts Čas pro bezpečnostní vypnutí Po uplynutí této doby se sauna automaticky vypne
P PWM perioda Doba periody PWM v sekundách
V Zesílení Zesílení v případě odchylky teploty
M Počet použitých fází Slouží k nastavení počtu fází:

0 = 3 fáze

1 = 1 fáze

2 = 2 fáze. Pokud je aktivní režim s výparníkem, tak se používají 3 fáze. Pokud je aktivní režim bez výparníku (např. finská sauna), používají se pouze 2 fáze.

Výstupy

AQ analogový výstup pro kamna Řízení sauny 0-10V
Q1 Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 1
Q2 Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 2
Q3 Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 3
AQv Analogový výstup výparníku Analogový výstup ovládání výparníku 0-10V
Qv Digitální výstup výparníku Digitální výstup výparníku
Qa Stavový výstup sauny Zapnuto, když je sauna aktivní
Qf Digitální výstup ventilátoru Digitální výstup ventilátoru
AQt Čas přesýpacích hodin Doba běhu přesýpacích hodin (zbývající čas)
Qd Stavový výstup vysoušení Zapnuto, když je vysoušení aktivní
AQm Aktuální provozní režim 0=Vypnuto, 1=Finská sauna manuální režim, 2=Vlhká sauna manuální režim, 3=Finská sauna automaticky, 4=Bylinná sauna automaticky, 5=Parní lázeň automaticky, 6=Horký vzduch automaticky
Qe Chybový výstup Stav chyby (bezpečnostní vypnutí)
AQs Stav požadované teploty Zobrazuje aktuální cílovou teplotu
AQh Stav požadované vlhkosti Zobrazuje aktuální cílovou vlhkost
Qte Stavový výstup konce přesýpacích hodin Pošle impuls po uplynutí doby přesýpacích hodin
Qta Stavový výstup přesýpacích hodin Zapnuto, když jsou přesýpací hodiny aktivní