Ovládání bazénu

Funkce

ovladani bazenuFunkční blok Ovládání bazénu lze použít k ovládání 6-cestného ventilu Aquastar Air.

Funkční blok obsahuje integrované bezpečnostní funkce, které uživatele chrání před možnými problémy s provozem šesticestného ventilu (např. filtrační čerpadlo se zapne pouze v případě, že je ventil ve správně pozici a nikoliv dříve z důvodu, aby nedošlo k úniku vody do kanalizace).

Na 6-ti cestném ventilu Aquastar Air jsou mimo jiné 3 digitální výstupy, které je možné použít pro různé účely (např. protiproud, zakrytí bazénu, atp.).

PROVOZNÍ REŽIMY:

Všechny provozní režimy mimo „Mimo provoz“ je možné aktivovat pomocí vstupu (AQm).

Režim „Mimo provoz“ je aktivní tak dlouho, dokud je na vstup resetu přiveden trvalý impulz (> 500ms).

Automatický režim (standardní provoz dle časovače)

 • V tomto režimu se používají cykly dle nastavení časovače
 • Pokud dojde ke spuštění manuálního režimu (vstupy Vfi – Vdr), má přednost. Po ukončení manuálního cyklu se provoz dále řídí časovačem.
 • Je povolena automatická regulace teploty.
 • Manuální změny pozice ventilu (SMVp), čerpadla (SMIp) a odpadního ventilu (SMIdv) budou ignorovány.

Servisní režim (údržba + testování)

 • Umožňuje manuální ovládání ventilu přes vstupy (SMVp), (SMIp) a (SMIdv)
 • Manuální aktivace cyklů
 • Manuální ovládání filtračního čerpadla a odpadního ventilu
 • Manuální ovládání topení a chlazení přes App
 • Časovač je v tomto režimu ignorován
 • Režim je aktivní do té doby, než jej uživatel přepne zpět na automatiku
 • Regulace teploty je ignorována

ikonka vykricnikV tomto režimu jsou veškeré bezpečnostní funkce deaktivovány! Je nutné dbát zvýšené opatrnosti v případě manipulace s filtračním čerpadlem a pozicemi ventilu i při pohybu.Tento režim primárně slouží pro vyzkoušení správné funkčnosti.

Mimo provoz

 • Všechny vstupy (a také příkazy z App) a časovač budou ignorovány
 • Pozice ventilu je nastavena na vypouštění
 • Na konci režimu bude vykonán reset (sestupná hrana na vstup resetu)

ČASOVAČ PRO AUTOMATICKÝ PROVOZ:

 • Plánovatelné cykly (vždy s čerpadlem)
  • Filtrování
  • Zpětný proplach + usazovací proplach
  • Cirkulace
 • Dobu pro filtrování a cirkulaci lze zvolit libovolně. Doba cyklu zpětného proplachu je fixní (dle parametru ((Tb),(T)).
 • Pokud je aktivní cyklus pro regulaci teploty, pak má nicméně naplánovaný cyklus stále prioritu
  Např.: cirkulace od 9:00 do 12:00, ale naplánovaná filtrace 10:00 – 11:00
  →9:00 cirkulace, 10:00 – 11:00 filtrování, 11:00-12:00 cirkulace

REGULACE TEPLOTY

 • Zajišťuje, aby byla dosažena cílová teplota pro daný den.
 • Řídí výstupy pro topení a chlazení
 • Vstupem (Eco) lze ovládat v automatickém režimu výstupy pro topení a chlazení.
 • Topení či chlazení bude aktivní během automatického režimu pouze tehdy, pokud to bude třeba -> musí být spuštěné filtrační čerpadlo.
 • V manuálním režimu je toto ignorováno.
 • Pokud bude dle regulace teploty třeba topit či chladit a nebude aktivní žádný cyklus, bude spuštěna cirkulace.

V plně automatickém režimu se systém rozhodne, zda bude následující den topit nebo chladit. Pokud je teplota požadované vody pod hysterezí, bude se topit a naopak.

Pokud dojde ke změně požadované teploty, dojde k přehodnocení ten samý den.

Možné režimy:

 • Plná automatika (topení nebo chlazení na základě požadovaných hodnot; ECO bude zohledněno)
 • Automatické topení (topení na základě požadovaných hodnot; ECO bude zohledněno)
 • Automatické chlazení (chlazení na základě požadovaných hodnot; ECO bude zohledněno)
 • Manuální topení (topení trvale zapnuté)
 • Manuální chlazení (chlazení trvale zapnuté)
 • Vypnuto

Cykly

 • Filtrování
  • Spuštěné filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je uzavřen
  • Po uplynutí nastaveného času lze očekávat ještě zpoždění
  • Ventil topení uvolněn
 • Proplachování
  • Průběh: Proplachování → přechod na usazovací proplach → usazovací proplach →přechod k filtraci
  • Zapnuté filtrační čerpadlo (není zapnuto při přechodech)
  • Otevřený vypouštěcí ventil
 • Cirkulace
  • Zapnuté filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je uzavřen
  • Po uplynutí nastaveného času lze očekávat ještě zpoždění
  • Ventil topení uvolněn
 • Vypouštění
  • Zapnuté filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je otevřen

S výjimkou proplachovacího cyklu zůstává po každém cyklu ventil ve stejné poloze, aby se zabránilo zbytečné ztrátě vody při otočení ventilu.

Základní programování

Aby bylo možné zcela využít tento funkční blok, je jej třeba spojit s bezdrátovým extension Aqua Star Air. To provedete tak, že kliknete na funkční blok a v jeho vlastnostech pod položku „Aquastar Air“ vyberete vámi používaný extension Aqua Star Air.

prirazeni aquastar

Dvojitým kliknutím na funkční blok Ovládání bazénu se dostanete do nastavení časovače. Zde můžete nastavit různé časy pro zvolené cykly. Tyto časy můžete také nastavit pomocí vizualizace.

ovladani bazenu casovac

Programování se může lišit v závislosti na tom, zda jste nainstalovali kryt bazénu, měření hladiny, použití jiného počtu senzorů, …

V tomto příkladě jsem předpokládali bazén s měřením hladiny, zastřešením a topením.

ovladani bazenu zakladni programovani