Oprava

Oprava analogového vstupu (měřených teplotních údajů) a hodnot na výstupu v Loxone Config.

Základní funkce

Všechny analogové vstupy a výstupy mají v Loxone Configu ve vlastnostech možnost použít opravu hodnot. Tato vlastnost umožní nastavit škálování rozsahu a opravit tak analogový vstup a analogový výstup. V příkladech níže je popsána oprava podrobněji.

Často je nutný převod analogových signálů na jiný rozsah hodnot. Například teplotní senzor na analogovém vstupu: Senzor použitý v příkladu má rozsah měření -30 °C až +70 °C, ale Miniserver poskytuje signál 0-10V. Z tohoto důvodu nepotřebujeme měnit vstupní hodnoty 0-10, ale změníme zobrazené hodnoty teplotního senzoru.

Toto může být změněno přímo ve vlastnostech analogového vstupu.

oprava

Pro senzor 0-10V s měřícím rozsahem -30 °C až +70°C jsou ve vlastnostech zobrazeny následující hodnoty:

Vstupní hodnota 1 0 Nejnižší hodnota měřeného napětí
Zobrazená hodnata 1 -30 Nejnižší hodnota měřícího rozsahu snímače
Vstupní hodnota 2 10 Horní hodnota měřeného napětí
Zobrazená hodnata 2 70 Horní mez rozsahu měřeného snímače

Jak je vidět z charakteristiky křivky, signál je lineární.

oprava linearni signal

Příklady senzorů z našeho webshopu

Vnitřní teplotní senzor

Číslo produktu: 200006

Nastavení teploty:(měřící rozsah je možné nastavit pomocí DIP přepínačům)

Snímač je dodáván s nastaveným rozsahem měření -30 ° C až +70 ° C, toto nastavení je také zobrazeno na následujícím příkladě.

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 -30°C (spodní rozsah měřeného senzoru)
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 +70°C (horní rozsah měřeného senzoru)

Senzor teploty a vlhkosti (vnitřní / venkovní)

Číslo produktu: 200010
Číslo produktu: 200031

Nastavení teploty: (rozsah měření -30 ° C až +70 ° C)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 -30
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 70

Nastavení vlhkosti: (měřící rozsah 0 až 100% relativní vlhkosti)

Zobrazená hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 0
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 100

Teplotní senzor (venkovní, voda)

Číslo produktu: 200003
Číslo produktu: 200029

Nastavení teploty: (rozsah měření -30°C až + 70 °C)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 -30
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 70

Senzor osvětlení

Číslo produktu: 200032

Nastavení jasu: (měřící rozsah je nastavitelný pomocí DIP přepínačů: 0 až 100 luxů)

Snímač je dodáván s měřícím rozsahem 0 – 100 lux, toto nastavení je zobrazeno níže.

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 0 (spodní rozsah)
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 100 (horní rozsah)

Teplotní senzor do sauny

Číslo produktu: 2000136

Nastavení teploty: (rozsah měření -30°C až +120 °C)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 -30
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 120

Nastavení vlhkosti: (rozsah měření 0 až +100%)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 0
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 100

Příložné teplotní čidlo

Číslo produktu: 200077

Nastavení teploty: (rozsah měření 0°C až +100°C)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota1 0
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 100

Senzor CO2 / Teplota / Vlhkost

Číslo produktu: 200017

Nastavení teploty: (rozsah měření 0°C až +50°C)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 0
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 50

Nastavení vlhkosti: (měřící rozsah 0 až 100 % relativní vlhkosti)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 0
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 100

Nastavení CO2: (měřící rozsah 0 až 2000 ppm)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 0
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 2000

Ultrazvukový senzor

Číslo produktu: 200054

Nastavení dekční zóny: (měřící rozsah 350 mm až 6000 mm)

Vstupní hodnota 1 0
Zobrazená hodnota 1 350
Vstupní hodnota 2 10
Zobrazená hodnota 2 6000

Nastavení odchylky

Špatné umístění teplotního čidla, nebo odchylka měřených hodnot, může mít dopad na zobrazenou hodnotu čidla. Nicméně, tuto odchylku můžete opravit.

Máte například teplotní senzor, který zobrazuje v LoxoneConfig teplotu 21 °C, ve středu místnosti však naměříte hodnotu 22,5 °C.

Pro nastavení odchylky je zapotřebí zjistit napětí na analogovém vstupu v závislosti na teplotě.

Spojte se s vaším Miniserverem a v záložce “Test” spusťte “Live View”.

oprava test

V “Live View” nyní vidíte současný stav všech vstupů a výstupů. V záložce “Periferie”, klikněte na Miniserver, či Extension na který je zapojeno vaše čidlo. V našem případě je senzor připojen na 1 analogový vstup Miniserveru.

oprava miniserver

Skutečná hodnota se vám zobrazí ve schématu zařízení (viz. červená šipka), v našem případě je na analogovém vstupu 6V.

Souhrn naměřených hodnot:

Teplota měřená čidlem: 21 °C
Naměřené napětí: 6 V
Skutečná teplota v místnosti: 22,5 °C

Ve vlastnostech analogového vstupu upravíme korekci (vstupní hodnota 2 a zobrazená hodnota 2)

Vstupní hodnota 1 0 Nejnižší hodnota vstupního napětí (zůstává nezměněno)
Zobrazená hodnota 1 -30 Spodní hranice měřícího rozsahu čidla (zůstává nezměněno)
Vstupní hodnota 2 6 Hodnota napětí na analogovém vstupu
Zobrazená hodnota 2 22,5 Skutečná teplota v místnosti

Teplotu jsme nyní posunuly o 1,5°C směrem nahoru. Hodnota teploty se nyní zobrazuje správně.

Oprava pro 1-Wire, Air nebo EnOcean senzor

Teplota měřená čidlem: 21 °C
Skutečná teplota v místnosti: 22,5 °C

Ve vlastnostech analogového vstupu upravíme korekci (vstupní hodnota 2 a zobrazená hodnota 2)

Vstupní hodnota 1 0 Zůstává 0
Zobrazená hodnota 1 0 Zůstává 0
Vstupní hodnota 2 21 Teplota ze senzoru
Zobrazená hodnota 2 22,5 Skutečná teplota v místnosti

Teplotu jsme nyní posunuly o 1,5°C směrem nahoru. Hodnota teploty se nyní zobrazuje správně.