Oprava

Oprava analogového vstupu (měřených teplotních údajů) a hodnot na výstupu v Loxone Config.

Základní funkce

Všechny analogové vstupy a výstupy mají v Loxone Configu ve vlastnostech možnost použít opravu hodnot. Tato vlastnost umožní nastavit škálování rozsahu a opravit tak analogový vstup a analogový výstup. V příkladech níže je popsána oprava podrobněji.

Často je nutný převod analogových signálů na jiný rozsah hodnot. Například teplotní senzor na analogovém vstupu: Senzor použitý v příkladu má rozsah měření -30 °C až +70 °C, ale Miniserver poskytuje signál 0-10V. Z tohoto důvodu nepotřebujeme měnit vstupní hodnoty 0-10, ale změníme zobrazené hodnoty teplotního senzoru.

Toto může být změněno přímo ve vlastnostech analogového vstupu.

oprava

Pro senzor 0-10V s měřícím rozsahem -30 °C až +70°C jsou ve vlastnostech zobrazeny následující hodnoty:

Vstupní hodnota 10Nejnižší hodnota měřeného napětí
Zobrazená hodnata 1-30Nejnižší hodnota měřícího rozsahu snímače
Vstupní hodnota 210Horní hodnota měřeného napětí
Zobrazená hodnata 270Horní mez rozsahu měřeného snímače

Jak je vidět z charakteristiky křivky, signál je lineární.

oprava linearni signal

Příklady senzorů z našeho webshopu

Vnitřní teplotní senzor

Číslo produktu: 200006

Nastavení teploty:(měřící rozsah je možné nastavit pomocí DIP přepínačům)

Snímač je dodáván s nastaveným rozsahem měření -30 ° C až +70 ° C, toto nastavení je také zobrazeno na následujícím příkladě.

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 1-30°C (spodní rozsah měřeného senzoru)
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 2+70°C (horní rozsah měřeného senzoru)

Senzor teploty a vlhkosti (vnitřní / venkovní)

Číslo produktu: 200010
Číslo produktu: 200031

Nastavení teploty: (rozsah měření -30 ° C až +70 ° C)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 1-30
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 270

Nastavení vlhkosti: (měřící rozsah 0 až 100% relativní vlhkosti)

Zobrazená hodnota 10
Zobrazená hodnota 10
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 2100

Teplotní senzor (venkovní, voda)

Číslo produktu: 200003
Číslo produktu: 200029

Nastavení teploty: (rozsah měření -30°C až + 70 °C)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 1-30
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 270

Senzor osvětlení

Číslo produktu: 200032

Nastavení jasu: (měřící rozsah je nastavitelný pomocí DIP přepínačů: 0 až 100 luxů)

Snímač je dodáván s měřícím rozsahem 0 – 100 lux, toto nastavení je zobrazeno níže.

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 10 (spodní rozsah)
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 2100 (horní rozsah)

Teplotní senzor do sauny

Číslo produktu: 2000136

Nastavení teploty: (rozsah měření -30°C až +120 °C)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 1-30
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 2120

Nastavení vlhkosti: (rozsah měření 0 až +100%)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 10
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 2100

Příložné teplotní čidlo

Číslo produktu: 200047

Nastavení teploty: (rozsah měření 0°C až +100°C)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota10
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 2100

Senzor CO2 / Teplota / Vlhkost

Číslo produktu: 200017

Nastavení teploty: (rozsah měření 0°C až +50°C)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 10
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 250

Nastavení vlhkosti: (měřící rozsah 0 až 100 % relativní vlhkosti)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 10
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 2100

Nastavení CO2: (měřící rozsah 0 až 2000 ppm)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 10
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 22000

Ultrazvukový senzor

Číslo produktu: 200054

Nastavení dekční zóny: (měřící rozsah 350 mm až 6000 mm)

Vstupní hodnota 10
Zobrazená hodnota 1350
Vstupní hodnota 210
Zobrazená hodnota 26000

Nastavení odchylky

Špatné umístění teplotního čidla, nebo odchylka měřených hodnot, může mít dopad na zobrazenou hodnotu čidla. Nicméně, tuto odchylku můžete opravit.

Máte například teplotní senzor, který zobrazuje v LoxoneConfig teplotu 21 °C, ve středu místnosti však naměříte hodnotu 22,5 °C.

Pro nastavení odchylky je zapotřebí zjistit napětí na analogovém vstupu v závislosti na teplotě.

Spojte se s vaším Miniserverem a v záložce “Test” spusťte “Live View”.

oprava test

V “Live View” nyní vidíte současný stav všech vstupů a výstupů. V záložce “Periferie”, klikněte na Miniserver, či Extension na který je zapojeno vaše čidlo. V našem případě je senzor připojen na 1 analogový vstup Miniserveru.

oprava miniserver

Skutečná hodnota se vám zobrazí ve schématu zařízení (viz. červená šipka), v našem případě je na analogovém vstupu 6V.

Souhrn naměřených hodnot:

Teplota měřená čidlem:21 °C
Naměřené napětí:6 V
Skutečná teplota v místnosti:22,5 °C

Ve vlastnostech analogového vstupu upravíme korekci (vstupní hodnota 2 a zobrazená hodnota 2)

Vstupní hodnota 10Nejnižší hodnota vstupního napětí (zůstává nezměněno)
Zobrazená hodnota 1-30Spodní hranice měřícího rozsahu čidla (zůstává nezměněno)
Vstupní hodnota 26Hodnota napětí na analogovém vstupu
Zobrazená hodnota 222,5Skutečná teplota v místnosti

Teplotu jsme nyní posunuly o 1,5°C směrem nahoru. Hodnota teploty se nyní zobrazuje správně.

Oprava pro 1-Wire, Air nebo EnOcean senzor

Teplota měřená čidlem:21 °C
Skutečná teplota v místnosti:22,5 °C

Ve vlastnostech analogového vstupu upravíme korekci (vstupní hodnota 2 a zobrazená hodnota 2)

Vstupní hodnota 10Zůstává 0
Zobrazená hodnota 10Zůstává 0
Vstupní hodnota 221Teplota ze senzoru
Zobrazená hodnota 222,5Skutečná teplota v místnosti

Teplotu jsme nyní posunuly o 1,5°C směrem nahoru. Hodnota teploty se nyní zobrazuje správně.