Nouzový alarm

Blok nouzového alarmu umožňuje lidem v naléhavých situacích vyvolat volání o pomoc nebo alarm.
Kompatibilní zařízení, jako například Button Air, Wrist Button Air, nebo Loxone Touch spojený s modulem, nebo ruční programování vytvořené pomocí vstupů a výstupů bloku.

Po stisknutí použitých tlačítek se spustí alarm.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle push & hold Pokud je vstup aktivní déle než parametr (Ta), spustí se alarm.
Pokud je vstup aktivní déle než parametr (Tc) a zároveň je aktivní alarm, alarm se potvrdí
0/1
A Activate alarm Spouští alarm. 0/1
Ca Confirm alarm 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
A Alarm 0/1
Aon Pulse on alarm start 0/1
Aoff Pulse on alarm end 0/1
Ca Cause of alarm Uvádí název nebo umístění spouštěcího tlačítka nebo jméno uživatele aplikace. -
Cc Cause of confirmation Uvádí název nebo umístění potvrzovacího tlačítka nebo jméno uživatele aplikace. -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Ta Push & hold time alarm Pro vstup (Tg). sec 1...10 4
Tc Push & hold time confirmation Pro vstup (Tg). sec 1...10 2
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 2...100 20
Nastavení Zde nakonfigurujte zařízení pro použití jako nouzové tlačítko. Normální tlačítka (např. Touch Tree) spustí poplach, pokud jsou stisknuta po dobu „Ta“. Další impulz po dobu 'Tc' potvrdí alarm. - -
Příklad programování

Při vkládání bloku nebo kliknutím na Přiřadit objekty ve spodní části bloku se otevře okno pro propojení podporovaných zařízení.
Zde můžete vybrat, která zařízení mají být použita pro nouzové alarmy:

Při použití vyhrazeného zařízení, jako je Button Air nebo Wrist Button Air, se alarm spustí okamžitě po jeho stisknutí. Parametr Ta je ignorován.

Při použití zařízení Loxone Touch se ke spuštění alarmu používá prostřední tlačítko (I3). Pro spuštění alarmu je nutné dlouhé kliknutí s časem zadaným parametrem Ta.

K digitálním vstupům lze k objektovým vstupům bloku připojit také další zařízení, jako jsou běžná tlačítka.

Následně lze odeslání volání o pomoc nebo aktivace alarmu naprogramovat prostřednictvím textových výstupů modulu, například prostřednictvím notifikací nebo Caller Service.