Not

Znegování vstupní hodnoty.

Funkce

notLogická funkce NOT neguje vstupní hodnotu. To znamená, že pokud bude na vstup přivedena hodnota logická 1, tak na výstupu bude logická 0 a naopak.

vstup (I) výstup (Q)
0 1
1 0
NÁŠ TIP: Pokud potřebujete funkci NOT pro znegování vstupu do nějakého funkčního bloku, můžete využít negaci přímo tohoto vstupu. Stačí kurzorem najet na pojmenování daného vstupu. Vpravo u kurzoru se zobrazí černý puntík. Klikněte na název vstupu. Na značce vstupu bude červený puntík označovat negaci vstupu.

negace vstupu