Naučení Air Zařízení

Obsah

Naučení zařízení
Učící režim
Opakované spuštění učícího režimu
Vyhledávání Air
Nahrazení zařízení
Diagnostika

Naučení zařízení

Každé zařízení Air musí být připojeno k Miniserveru prostřednictvím procesu učení. Aby bylo možné Air zařízení naučit, musí být nejprve v učícím režimu. Při prvním uvedení do provozu zařízení Air je již ve výchozím stavu v režimu učení.

Učící režim

V závislosti na Air zařízení se to může lišit. Pokud je zařízení vybaveno stavovou LED diodou, režim učení je indikován střídavými barvami zelené, červené a oranžové barvy.
Pokud zařízení Air bliká oranžově, znamená to, že zařízení již bylo naučeno a nemůže se připojit k propojenému Air Base Extensionu.

Opakované spuštění učícího režimu

V závislosti na napájecím zdroji existují různé postupy pro opětovné uvedení odpovídajícího zařízení do režimu učení.

 • Baterie s učícím tlačítkem
  • Po vložení baterie stiskněte a podržte učící tlačítko nejméně pět sekund, dokud stavová LED dioda nezačne symbolizovat učící režim.
 • Napájené s učícím tlačítkem
  • Podržte učící tlačítko nejméně pět sekund, dokud stavová dioda LED nezačne symbolizovat učící režim.
   např. Multi Extension, Nano IO atd.
 • Napájené bez učícího tlačítka
  • Pokud se pevně napájené zařízení nemůže připojit k Miniserveru po dobu dvou minut, zapne se učící režim na 30 minut.
   např. motor Solidline Air, Žaluziový aktor Air, atd.

Vyhledání Air

Po uvedení zařízení do učícího režimu se připojte k Miniserveru přes Loxone Config. Nyní musíte zapnout funkci „Air Monitor“. Klikněte na požadované rozvaděče a potom na tlačítko „Air Monitor“.

Air_vyhledavani

Nyní budou postupně zobrazeny všechny Air Zařízení, které jsou v režimu učení. To může trvat několik minut.
Označte příslušné zařízení a klikněte na „Přidat zařízení“.

Nyní zadejte umístění instalace, vyberte místnost a nakonec klikněte na „Ok“. Požadované zařízení je potom uvedeno ve stromu periferií. Aby bylo možné zařízení Air používat, musí být nejprve uloženo do Miniserveru.

Air_přidání

Nahrazení zařízení

Pokud je zařízení nahrazeno, lze to snadno provést i v programu pomocí Air Monitoru v Loxone Configu.

 • nainstalujte nové zařízení a aktivujte napájení nebo vložte baterii
 • vyhledejte Air zařízení v režimu učení (viz Vyhledávání Air)
 • Označte zařízení , které chcete naučit a v pravé části zvolte zařízení, které chcete nahradit
 • Klikněte na tlačítko „Nahradit zařízení“

Nakonec uložte program do Miniserveru

Air_nahrazeni

Diagnostika

Postup při potížích s technologií Air