Nahoru/dolů čítač

Počítání nahoru/dolů se spouštěcím a směrovým vstupem

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
C Count S každým impulsem se čítač zvýší/sníží o 1 0/1
Dir Direction 0 = nahoru, 1 = dolů 0/1
R Reset Když 1 (O) = 0 a (V) = (Sv) 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Přepínače závislé na parametru (Von) & (Voff) 0/1
V Counter value
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Sv Start value Počáteční hodnota čítače 0
Von On-value 10
Voff Off-value 5
Časový diagram