Nahoru/dolů čítač

Počítání nahoru/dolů se spouštěcím a směrovým vstupem

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
C Count S každým impulsem se čítač zvýší/sníží o 1 0/1
Dir Direction 0 = nahoru, 1 = dolů 0/1
R Reset Když 1 (O) = 0 a (V) = (Sv) 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Přepínače závislé na parametru (Von) & (Voff) 0/1
V Counter value Hodnota čítače
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Sv Start value Počáteční hodnota čítače 0
Von On-value Hodnota zapnutí 10
Voff Off-value Hodnota vypnutí 5
Časový diagram