Monitorování oken

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Díky tomuto funkčnímu bloku je možné snadno a rychle monitorovat stav vašich oken a dveří. Mimo produkty z rodiny Loxone Air je možné na tento blok připojit samozřejmě i externí (digitální vstupy) kontakty.

Monitorovani_oken_loxone

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Funkční blok je možné přidat přes rychlou volbu „F5“ a vepsání názvu bloku. Pokud používáte kontakty z rodiny Loxone Air, je možné je jednoduše vybrat přímo uvnitř funkčního bloku (dvojklik na blok). Mimo je možné pro napojení ostatních kontaktů použít i vstupy bloku.

monitorovani oken programování

Ve funkčním bloku je možné volit i konkrétní místnosti a kategorie.
Pokud chcete určitou skupinu oken (např. konkrétní místnost) zvizualizovat, je nutné toto konkretizovat v dialogovém okně. Senzory, které jsou ve stejné místnosti budou předvybrány.

Samozřejmě je také možné připojit externí okenní kontakty a okenní kliky. Okenní kontakty je možné připojit pomocí vstupů (Iw) nebo (It). Tyto vstupy jsou automaticky znegované, aby bylo použití jednodušší. Okenní kliky můžete připojit na vstup (Alw). Pozor, je možné, že bude nutné ověřit výstupní stavy kliky a porovnat je s Loxone Configem.

Na výstupech (AQo), (AQt) a (AQc) je zobrazen počet otevřených/vyklopených/zavřených oken.
Výstup (TQ) představuje poslední narušený senzor.

progrmaovani_monitorovani_oken

VSTUPY A VÝSTUPY

Vstupy

Název Označení Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
AIw Pozice kliky Analogový vstup pozice kliky
(1 = zavřeno, 2 = vyklopeno 3 = otevřeno, 0 = neznámo/offline)
0-3
Iw Otevřené okno Digitální vstup otevřeného okna
(0 = zavřeno, 1 = otevřeno).
0/1
It Vyklopené okno Digitální vstup vyklopeného okna.
(0 = zavřeno, 1 = vyklopeno).
0/1
Il Okno/dveře uzamčeno Digitální vstup uzamčení (0 = odemčeno, 1 = uzamčeno) 0/1

Výstupy

Název Označení Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
AQo Počet otevřených oken Počet aktuálně otevřených oken Ks
AQt Počet vyklopených oken Počet aktuálně vyklopených oken Ks
AQc Počet zavřených oken Počet aktuálně zavřených oken Ks
AQof Počet offline senzorů Počet senzorů, které jsou aktuálně offline Ks
AQl Počet uzamčených oken/dveří Počet aktuálně uzamčených oken/dveří Ks
AQu Počet odemčených oken/dveří Počet aktuálně nezamčených oken/dveří Ks
TQ Textový výstup posledního senzoru Určuje, jaký senzor byl narušen poslední