Monitorování oken a dveří

K zobrazení stavu oken a dveří v budově lze použít funkční blok Monitorování oken a dveří. Kromě dveřních a okenních kontaktů Loxone lze použít i běžné kontakty.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Hpos Handle position Aktuální poloha kliky
1=uzavřeno
2=vyklopeno
3=otevřeno
4=uzavřeno a nezajištěno
5=uzavřeno a zajištěno
0=neznámé/vypnuto
0...∞
Dwco Door/window contact open Používá se pro dveřní nebo okenní kontakty, které detekují otevření.
(0 = zavřeno, 1 = otevřeno) Obvykle se používá obráceně.
0/1
Dwct Door/window contact tilt Používá se pro dveřní nebo okenní kontakty, které detekují naklonění.
(0 = zavřeno, 1 = nakloněno) Obvykle se používá obráceně.
0/1
Dwcs Door/window contact secured Slouží ke zjištění, zda jsou dveře nebo okna zajištěny (zamčeny).
(0 = odemčeno, 1 = zamčeno)
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Open Number of open windows or doors Počet otevřených oken nebo dveří
Tilt Number of tilted windows or doors Počet vyklopených oken nebo dveří
Closed Number of closed windows or doors Počet zavřených oken nebo dveří
Offline Number of offline sensors Počet offline senzorů
Secured Number of secured windows or doors Počet zajištěných oken nebo dveří
Unlocked Number of unlocked windows or doors Počet nezajištěných oken nebo dveří
Txlt Text last triggered Název posledního spuštěného snímače -
Txu Text unsecure Název otevřených/vyklopených/nezamčených dveří a oken -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. -
Základní programování

Poklepáním na blok lze přímo v projektu vybrat existující Loxone okenní a dveřní kontakty a také bloky Stav Okna. Ke vstupům bloku lze navíc připojit další okenní kontakty a okenní kliky.

Samozřejmě lze použít i jiné okenní kontakty a okenní kliky. Kontakty se připojují ke vstupům (Dwco) nebo (Dwct). Pokud jsou okenní kontakty normálně sepnuté, musí být vstupy (Dwco), (Dwct) invertovány. Okenní kliky jsou připojeny ke vstupu (Hpos). Počet otevřených, vyklopených a zavřených oken je vyveden na výstupy (Open), (Tilt) a (Closed). Na výstupu (Txlt) se zobrazuje název posledního spuštěného čidla.