Monitorování oken

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Díky tomuto funkčnímu bloku je možné snadno a rychle monitorovat stav vašich oken a dveří. Mimo produkty z rodiny Loxone Air je možné na tento blok připojit samozřejmě i externí (digitální vstupy) kontakty.

Monitorovani_oken_loxone

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Funkční blok je možné přidat přes rychlou volbu „F5“ a vepsání názvu bloku. Pokud používáte kontakty z rodiny Loxone Air, je možné je jednoduše vybrat přímo uvnitř funkčního bloku (dvojklik na blok). Mimo je možné pro napojení ostatních kontaktů použít i vstupy bloku.

monitorovani oken programování

Ve funkčním bloku je možné volit i konkrétní místnosti a kategorie.
Pokud chcete určitou skupinu oken (např. konkrétní místnost) zvizualizovat, je nutné toto konkretizovat v dialogovém okně. Senzory, které jsou ve stejné místnosti budou předvybrány.

Samozřejmě je také možné připojit externí okenní kontakty a okenní kliky. Okenní kontakty je možné připojit pomocí vstupů (Iw) nebo (It). Tyto vstupy jsou automaticky znegované, aby bylo použití jednodušší. Okenní kliky můžete připojit na vstup (Alw). Pozor, je možné, že bude nutné ověřit výstupní stavy kliky a porovnat je s Loxone Configem.

Na výstupech (AQo), (AQt) a (AQc) je zobrazen počet otevřených/vyklopených/zavřených oken.
Výstup (TQ) představuje poslední narušený senzor.

progrmaovani_monitorovani_oken

VSTUPY A VÝSTUPY

Vstupy

NázevOznačeníVysvětleníRozsah hodnotJednotky
AIwPozice klikyAnalogový vstup pozice kliky
(1 = zavřeno, 2 = vyklopeno 3 = otevřeno, 0 = neznámo/offline)
0-3
IwOtevřené oknoDigitální vstup otevřeného okna
(0 = zavřeno, 1 = otevřeno).
0/1
ItVyklopené oknoDigitální vstup vyklopeného okna.
(0 = zavřeno, 1 = vyklopeno).
0/1
IlOkno/dveře uzamčenoDigitální vstup uzamčení (0 = odemčeno, 1 = uzamčeno)0/1

Výstupy

NázevOznačeníVysvětleníRozsah hodnotJednotky
AQoPočet otevřených okenPočet aktuálně otevřených okenKs
AQtPočet vyklopených okenPočet aktuálně vyklopených okenKs
AQcPočet zavřených okenPočet aktuálně zavřených okenKs
AQofPočet offline senzorůPočet senzorů, které jsou aktuálně offlineKs
AQlPočet uzamčených oken/dveříPočet aktuálně uzamčených oken/dveříKs
AQuPočet odemčených oken/dveříPočet aktuálně nezamčených oken/dveříKs
TQTextový výstup posledního senzoruUrčuje, jaký senzor byl narušen poslední