MinMax od resetu

Určují se minimální a maximální hodnoty na vstupu (V) a vycházejí na výstupech (Min) a (Max).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Analogový vstup ze kterého jsou určeny minimální a maximální hodnoty.
R Reset Vynuluje hodnoty (Min) a (Max) na aktuální hodnotu (V). 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
Min Minimum
Max Maximum
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0