Minmax hodnota

Nalezení největší a nejmenší hodnoty signálu.

Funkce

minmax hodnotaNa vstup (AI) přiveďte zkoumaný signál.

Na výstupu bloku se objeví minimální hodnota (AQmin) a maximální hodnota (AQmax) vstupního signálu od doby jeho připojení k bloku.

Impulsem na vstup (R) se na výstup dostane aktuální hodnota vstupu a zaznamenávání minimální a maximální hodnoty začne znovu.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Příklady

priklad minmax hodnota

V našem příkladě budou na výstupech zobrazeny minimální a maximální denní teploty venkovního teplotního senzoru.

Na vstupu (AI) je připojen venkovní teplotní senzor. Pomocí časového bloku Denní impulz je každý den přiveden na vstup (R) impuls, který vynuluje oba výstupy na aktuální hodnotu vstupu (AI).

Na výstupu (AQmin) bude zobrazena nejnižší dosažená teplota a na výstupu (AQmax) bude zobrazena nejvyšší dosažená teplota aktuálního dne.