MinMax od resetu

Určují se minimální a maximální hodnoty na vstupu (V) a vycházejí na výstupech (Min) a (Max).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Analogový vstup ze kterého jsou určeny minimální a maximální hodnoty.
R Reset Vynuluje hodnoty (Min) a (Max) na aktuální hodnotu (V). 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
Min Minimum
Max Maximum
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0