Analogové omezení MinMax

S blokem Analog MinMax Limiter lze analogové hodnoty omezit na nastavený rozsah.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota
Parametry

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Min Minimum 0
Max Maximum 10
Časový diagram

Následující časový diagram vysvětluje, jak funkční blok funguje: