Analogové omezení MinMax

S blokem Analog MinMax Limiter lze analogové hodnoty omezit na nastavený rozsah.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Parametry

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Min Minimum 0
Max Maximum 10
Časový diagram

Následující časový diagram vysvětluje, jak funkční blok funguje: