Analogové omezení Min-Max

Umožňuje omezení rozsahu výstupních hodnota zadáním minimální a maximální hodnoty.

Funkce

analogove omezeni min maxTento funkční blok slouží k omezení analogového výstupu pomocí dolní a horní meze. Hodnota vstupu (AI) se objeví na výstupu (AQ), pokud tato hodnota leží v intervalu definovaném parametry (Min) a (Max). Pokud je hodnota vstupu menší jak (Min), bude na výstupu hodnota (Min). Pokud je hodnota vstupu větší jak (Max), bude na výstupu hodnota Max.