Komparátor

Na komparátoru je výstup (De) aktivován, jakmile rozdíl hodnot vstupů (V1) a (V2) překročí hodnotu parametru (Von), a deaktivován, jakmile tento rozdíl klesne pod hodnotu parametru (Voff).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V1 Value 1 Hodnota 1
V2 Value 2 Hodnota 2
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
De 1 při překročení rozdílu 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Von On-value Vstupní parametr hodnoty zapnutí 5
Voff Off-value Vstupní parametr hodnoty vypnutí 1
Časový diagram