Komparátor

Kontrola, zda se rozdíl dvou analogových hodnot nachází v definovaném rozsahu.

Funkce

Na analogové vstupy (AI1) a (AI2) připojte kontrolované signály.

komparátor časový diagram

Výstup (Q) je aktivován, jakmile je rozdíl hodnot vstupů (AI1) a (AI2) větší jak parametr (Von). Jeho vypnutí následuje pokud rozdíl hodnot vstupů (AI1) a (AI2) klesne pod hodnotu parametru (Voff).

Info ikona maláPříklady použití:
Regulace hladiny, kontrola hladiny, . . .