Kabeláž senzorů & aktorů

Návody jsou určeny pro elektrikáře, kteří instalaci právně smějí provádět. Nepouštějte se do instalace svépomocí a přenechte svou elektroinstalaci odborníkům.

ikonka vykricnik

Provádění kabeláže na zařízeních Loxone je možné pouze s odpojeným napájením. Napájení aktivujte pouze v případě, že je kabeláž hotová a řádně zkontrolovaná!

OBSAH

 

Kabláž Loxone Tree zařízení

Loxone_tree_kabelaz

Zapojení LED spotu RGBW na RGBW 24V Dimmer Air/DMX

Dbejte na fakt, že na jeden kanál RGBW 24V Dimmeru Air/DMX je možné připojit maximálně 8 RGBW Spotů.

Pozor: Při současném použití barevných kanálů (RGB) a teplé bílé (WW) se budou barevné kanály proporcionálně stmívat.
Příklad: Pokud je WW kanál využit na 30%. bude síla světla vycházející z RGB kanálů 70%.

rgbw spot loxone zapojení kabeláž

Připojení LED spotů WW na RGBW 24V Dimmer Air/DMX

Dbejte faktu, že na jeden kanál RGBW 24V Dimmer, je možné připojit maximálně 8 WW spotů.

LED spot WW Loxone zapojení kabeláž

Zapojení teplotního senzoru 0-10V

Výstup teplotního senzoru se přivádí na analogový vstup Miniserveru nebo Extensionu.
1: + 24V
B/2: GND
C/3: 0-10V

teplotní senzor zapojení kabeláž loxone miniserver

Zapojení analogové hlavice (0-10V)

Analogová elektrotermická hlavice se zapojuje na analogový výstup (0-10V) Miniserveru a nebo Loxone Extension.
Dále je nutné zajistit +24V a -24V. Toto napájení je možné využít rovnou z napájení Miniserveru.

zapojení analogové hlavice 0-10 V do loxone miniserveru

Správné zapojení a nastavení senzoru přítomnosti 24V

Senzor přítomnosti (Číslo výrobku: 200039) může být připojen přímo na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu.
Kromě toho, senzor přítomnosti poskytuje jas o hodnotě 5-2000 lux, které mohou být vyhodnoceny z analogových vstupů.

Správné zapojení můžete vidět na přiloženém schématu zapojení.

 

zapojení senzoru přítomnosti (PIR) 24V

Zapojení pohybového senzoru 230V na digitální vstup

Zapojení kontaktů pro pohybový senzor 230V. Kontakty jsou připojeny pomocí našeho spojovacího relé na vstup A1. Kontakt spojovacího relé A2 je připojeno k nulovému vodič.
Na kontaktu relé 11 bude připojeno +24 V DC. Spínací kontakt s číslem 14 je připojen na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu.
Jakmile se senzor pohybu sepne (pohyb), poté začně přes spojovací relé proudit 24 V DC a díky tomu Miniserver rozpozná změnu na digitálním vstupu.

schéma zapojení pohybového senzoru 230V na digitální vstup

Zapojení spojovacího relé pro vyšší zatížení

Relé Miniserveru nebo Extensionu přepíná 230V na vstupu A1 u spojovacího relé. Kontakt A2 je připojen k nulovému vodiči.
Spotřebič je nyní možné zapnout přes kontakty 11/14 u spojovacího relé.

schéma zapojení spojovacího relé pro vyšší zatížení

Příklad zapojení stejnosměrného motoru pro přepólování

Například pro změnu směru rolety nebo žaluzie s DC motorem.

schéma zapojení stejnosměrného motoru pro přepólování

Připojení senzoru s výstupem s otevřeným kolektorem (open drain)

Senzor lze připojit na digitální vstup. Nezbytné je použití Pull-up rezistoru mezi digitálním vstupem a zdrojem 24V jako na obrázku.
Nezapomeňte, že takto zapojený senzor pracuje s opačnou logikou. Pokud je senzor sepnutý, bude vstup ukazovat log0. Pokud bude senzor rozepnutý, bude vstup ukazovat log1.
Signál z digitálního vstupu můžete invertovat v LoxoneConfigu pomocí negace nebo bloku „NOT“.

schéma připojení senzoru s výstupem s otevřeným kolektorem

Připojení LED pásku na Multi Extension Air

Připojení 24V – dodatečné napájení pro LED

schéma připojení LED pásku na Multi Extension Air

Pro LED doporučujeme použít samostatné napájení. Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže.
Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 50W na kanál při 24V DC).

Připojení 24V – stejné napájení pro Extension a LED

schéma připojení 24 V zdroje extension

Pro LED můžete použít stejný zdroj jako pro Extension. Nicméně, napájecí zdroj musí být navržen pro vyšší výkon.
Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 50W na kanál při 50V DC).

Připojení 12V – dodatečný zdroj pro LED

Připojení 12V - dodatečný zdroj pro LED

Pro připojení můžete také použít 12V DC PWM výstupy. Nicméně, maximální výkon na kanál je v tomto případě 25W.
Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 25W na kanál při 12V DC).

Zapojení ultrazvukového senzoru

Ultrazvukový senzor bude napájen 24V DC přes hnědý kabel. Modrý kabel je připojen k zemi. Černý kabel je připojen k výstupu analogové hodnoty 0-10V.

schéma Zapojení ultrazvukového senzoru

Nastavení meze:

Při učení spodní meze se po dobu 2 sekund přidrží tlačítko A1.
Úspěšné nastavení je indikováno rychlým blikáním oranžové LED.

Při učení horní meze se po dobu 2 sekund přidrží tlačítko A2.
Zde také platí, že po úspěšném nastavení začne rychle blikat oranžová LED.

Meze je možné nastavit přes bílý drát (učící vstup senzoru).
Při učení spodní meze je bílý drát připojen na GND a pro učení horní meze je připojen na 24V.

1-Wire Senzory

Čtečka elektronického klíče

schéma zapojení 1-Wire čtečka ibutton

Teplotní senzor

1-Wire_temp