Integer

Odstranění desetinných čísel za desetinnou čárkou.

Obsah


Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
R Result Výsledek
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
V Value Analogový vstup hodnoty, která má být zaokrouhlena nahoru nebo dolů 0
Ro Round R = 0: Hodnota bude zaokrouhlena dolů
(R) = 1: je komerčně zaokrouhleno, první desetinné místo pod 5 je zaokrouhleno dolů, ostatní nahoru
0/1 0