Generátor náhodného ovládání

Vytváří náhodné signály zapnutí a vypnutí s různými intervaly

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
En Enable Povolit 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Ran Random output Náhodný výstup 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Son Maximum duration switch-on delay Vstupní parametr - maximální doba zpoždění zapnutí s 0...∞ 100
Soff Maximum duration switch-off delay Vstupní parametr - maximální doba zpoždění vypnutí s 0...∞ 10
Časový diagram