Funkční blok Touch & Grill

Návod a pokyny k práci s funkčním blokem (programování) Touch and Grill v programu Loxone Config.

Je možné hlídat vnitřní teplotu, určovat cílovou teplotu a používat časovač. Je možné sledovat teplotu, určovat cílovou teplotu a používat k tomu časovač. Každé zařízení lze využít ve 2 funkčních blokách - např. pro použití v kuchyní a na zahradě. V jednu chvíli je ale možné používat pouze jeden blok Touch & Grill. Druhý bude neaktivní. Blok je možné aktivovat vstupem (O). V čase aktivace bude aktivován pouze blok, který bude aktivován jako první. Každé zařízení lze využít ve 2 funkčních blokách - např. pro použití v kuchyní a na zahradě.


Obsah


Vstupy

ZkratkaKrátký popisPopisJednotkyRozsah hodnot
CPotvrzení alarmuVšechny aktivní alarmy budou impulzem na vstup potvrzeny.Digital0/1
OZapne blokBlok se impulzem na tomto vstupu zapne.Digital0/1
DisTZakázání operací na dotykové plošePokud je vstup aktivní, není možné ovládat dotykovou plochu zařízení. To slouží pro zamezení nechtěných dotyků, např. při čištění nebo jako dětská pojistka.Digital0/1

Výstupy

ZkratkaKrátký popisPopisJednotkyRozsah hodnot
QayAlarm žlutého senzoruTento výstup bude aktivní v případě, že na žlutém senzoru bude alarm.Digital0/1
QagAlarm zeleného senzoruTento výstup bude aktivní, pokud dojde k alarmu na zeleném senzoru.Digital0/1
QatAlarm po skončení časovačeTento výstup bude aktivní, pokud časovač dojde do konce a vyvolá alarm.Digital0/1
TyTeplota žlutého senzoruAktuální teplota žlutého senzoru (pokud není senzor připojen, bude na výstupu hodnota -255).°-28...300
TgTeplota zeleného senzoruAktuální teplota zeleného senzoru (pokud není senzor připojen, bude na výstupu hodnota -255).°-28...300
TtyPožadovaná teplota žlutého senzoruPožadovaná teplota žluzého senzoru.°10...350
TtgPožadovaná teplota zeleného senzoruPožadovaná teplota zeleného senzoru°10...350
TreZbývající čas časovačePokud je časovač aktivní, je na tomto výstupu zobrazen zbývající čas.s0...5999
QOBlok aktivníTento výstup udává, zda blok aktuálně ovládání zařízení.Digital0/1
TQText alarmuTextový výstup posledního vyvolaného alarmu.TextText

Parametry

ZkratkaKrátký popisPopisJednotkyRozsah hodnot
DmMaximální doba trvání [s] alarmuPo uplynutí této doby budou stávající alarmy automaticky potvrzené (zrušené).s1...∞
BJas displejeJas displeje přiřazeného zařízení Touch & Grill Air.%0...100

Vlastnosti

Krátký popisPopisRozsah hodnot
Počet oznámeníMaximální počet uložených oznámení2...100
Přiřazený Touch & Grill AirTouch & Grill Air, který je spojen s tím blokem.-