Exkluzivní OR

Tento funkční blok představuje logickou funkci XOR. Pokud je aktivní právě jeden ze vstupů, bude výstup (Q) aktivní.
K více digitálním vstupům lze připojit libovolný vstup (I1) nebo (I2). Upozornění: pokud je připojeno více signálů např. na vstup (I1) platí mezi nimi funkce OR před provedením exkluzivní funkce XOR mezi (I1) a (I2).

I1I2
00
01
10
11
Q
0
1
1
0

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
I1 Input 1 Vstup 1 0/1
I2 Input 2 Vstup 2 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
Časový diagram

Logická operace XOR na základě pravdivostní tabulky.