EIB stmívač

Spouštěč +/- nastaví vhodné (pro EIB stmívač) výstupní hodnoty

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
+ Dim+ 0/1
- Dim- 0/1
DisPc Disable periphery control Zakáže všechny vstupy. 0/1
On On Zapnuto 0/1
Off Off Vypnuto 0/1
Set Sets output (D) to value of input (Set) Nastaví výstup (D) na hodnotu vstupu (Set)
S Status Připojte tento vstup k EIB senzoru (přepínání skupinových adres nebo odezva přepínání) 0/1
Cdv Current dim value Připojte tento vstup ke snímači EIB (skupinová adresa jasu nebo odezva jasu)
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
D Dimmer output Připojte tento výstup k akčnímu členu EIB stmívače (stmívání se skupinovou adresou)
S Status Spínací výstup pro zapínání a vypínání stmívače
Tento výstup je řízen vstupy (On) a (Off).
Připojte tento výstup k EIB stmívacímu aktoru (přepínání skupinových adres)
0/1
Cdv Current dim value Připojte tento výstup k EIB stmívacímu aktoru (skupinová adresa jasu).
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sts Step size Velikost kroku 5
Rr Repetition rate Rychlost opakování 0,2
EIB/KNX rozhraní

Loxone Miniserver Gen. 1 disponuje EIB konektorem a nabízí široké spektrum možností nasazení.

EIB senzory: Použití EIB senzorů v Loxone instalaci místo klasických tlačítek

Vizualizace: Rozšíření stávající EIB instalace o vizualizaci

Logika: Rozšíření stávající EIB instalace o logiku