Dvojklik

Rozlišení, zda bylo tlačítko stisknuto dvakrát.

Funkce

dvojklikPo dvou po sobě jdoucích impulzech na vstup (Tr) je aktivován pulz na výstupu (Q).

Parametrem (M) lze nastavit maximální časový interval mezi dvěma impulzy. Pokud druhý klik přijde až po tomto časovém intervalu, událost nebude brána jako dvojklik.

Doba výstupního impulzu na výstupu (Q) je definována parametrem (T).

Pomocí impulzu na vstup (R) lze resetovat (deaktivovat) výstup (Q).

časový diagram dvojklik

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Info ikona maláPro využití 3-kliku a 4-kliku můžete využít funkční blok Vícenásobný klik.