Dlouhý stisk

Spínání požadovaného výstupu v závislosti na dílce stisku tlačítka.

Funkce

dlouhý stiskFunkční blok Dlouhý stisk je řízen délkou impulsu, přivedeného na vstup (Tr). V závislosti na délce tohoto impulsu na vstupu (Tr) je aktivován jeden z digitálních výstupů (Q1) – (Q4). Doba, po kterou je aktivován tento výstup, je definována parametrem (T). Hodnota aktivního výstupu (nebo posledního aktivovaného) je zobrazena na analogovém výstupu (AQ). Tuto hodnotu lze nastavit parametry (V1) – (V4).

Vyhodnoceny mohou být 4 časové kroky:

Čas Aktivní výstupy
Impuls na (Tr) je kratší než parametr (TI) Výstup (Q1) je aktivní, na (AQ) je hodnota (V1)
Impuls na (Tr) je delší než (TI), ale menší nebo roven než 2x (TI) Výstup (Q2) je aktivní, na (AQ) je hodnota (V3)
Impuls na (Tr) je delší než 2x (TI), ale menší nebo roven 3x (TI) Výstup (Q3) je aktivní, na (AQ) je hodnota (V3)
Impuls na (Tr) delší více než 3x (TI) Výstup (Q4) je aktivní, na (AQ) je hodnota (V4)

Impuls na vstup (R) – reset nastaví všechny výstupy na 0.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Příklady

Postupná aktivace výstupů (q2) a (q1)

Vstupní impuls je delší než parametr (TI), ale zároveň kratší než 2x (TI). Následně je aktivován výstup (Q2) na dobu určenou parametrem (T). Kromě toho je hodnota parametru (V2) zobrazena na výstupu (AQ).

Poté aktivujeme vstup (Tr) na dobu kratší, než parametr (TI). Následně dojde k aktivaci výstupu (Q1). Délku aktivace výstupu (Q1) určuje opět parametr (T) a na výstupu (AQ) je zobrazena hodnota parametru (V1).

aktivace vystupu

Aktivace výstupu (q4)

aktivace výstupu q4