Dlouhý stisk

Vícefunkční tlačítko až se čtyřmi funkcemi, pulz po kliknutí

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Trigger Spouštěč 0/1
R Reset 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O1 Pulse when (Tr) ≤ (TI) Impulz, když (Tr) ≤ (TI) 0/1
O2 Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) Impuls, když (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) 0/1
O3 Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) Impuls, když 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) 0/1
O4 Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) Impuls, když 3x(TI) ≤ (Tr) 0/1
V Value (V1-4), depending on time of input (Tr) Hodnota (V1-4) v závislosti na čase vstupu (Tr)
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
TI Interval s 0...∞ 0,35
D Duration output pulse Doba trvání výstupního impulzu s 0...∞ 0,1
V1 Value 1 Hodnota 1 - 1
V2 Value 2 Hodnota 2 - 2
V3 Value 3 Hodnota 3 - 3
V4 Value 4 Hodnota 4 - 4
Časový diagram