Centrál Automatické stínění

S tímto blokem lze ovládat více stínících bloků najednou.
Dvojklikem otevřete dialog pro výběr propojených bloků

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
- 0/1
Po Partial open with push & hold - 0/1
Pc Partial close with push & hold - 0/1
Co Complete open - 0/1
Cc Complete close - 0/1
So Slightly open Žaluzie se zcela zavřou a lamely se posunou do vodorovné polohy podle parametru (Rd).
Rolety, závěsy a markýzy se posunou do polohy podle parametru (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Aktivuje automatiku polohy Slunce při zapnutí na začátku doby stínění nebo také impulsem během doby stínění.
Automatika polohy Slunce je po zbytek dne deaktivována, pokud je blok ovládán ručně.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Vypne automatické nastavení polohy Slunce, když je zapnuto. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Pulz znovu spustí automatické nastavení polohy Slunce. - 0/1
Wa Wind alarm Přesune stínění do polohy větrného alarmu nastavené v parametru (Wap) a uzamkne blok. Používá se pro ochranu před bouřkou. - 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
- 0/1
Pos Position of shading Přesunutí stínění na zadanou pozici. % 0...100
Slat Position of slats Přesunutí lamel na zadanou pozici. % 0...100
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
-
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5, když jsou zapnuté (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní.
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Výběr Všechny bloky Automatické stínění je možné ovládat hromadně (centrálně). -
Základní programování

Dvojitým kliknutím na blok se otevře následující okno, ve kterém lze propojit kompatibilní stínící bloky:

Centrální příkazy nejsou blokovány aktivním vstupem (DisPc) na příslušném funkčním bloku. Pokud je v centrálním bloku použit funkční blok, je to indikováno symbolem centrálního bloku na příslušném bloku.
Funkce, které lze na centrálním bloku použít, závisí na propojených blocích a nastavují se prostřednictvím jejich parametrů. Pokud funkční blok nepodporuje žádnou funkci, nelze jej ovládat.