Centrál Automatické stínění

S tímto blokem lze ovládat více stínících bloků najednou.
Dvojklikem otevřete dialog pro výběr propojených bloků

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pc Partial close with push & hold Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Co Complete open Zastavení není možné. - 0/1
Cc Complete close Zastavení není možné. - 0/1
So Slightly open Žaluzie se zcela zavřou a lamely se posunou do vodorovné polohy podle parametru (Rd).
Rolety, závěsy a markýzy se posunou do polohy podle parametru (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Aktivuje automatiku polohy Slunce při zapnutí na začátku doby stínění nebo také impulsem během doby stínění.
Automatika polohy slunce je po zbytek dne deaktivována, pokud je blok ovládán ručně. Impulzem na (Spr) následovaným vzestupnou hranou na (Sps) nebo impulzem na (Spr), když je (Sps) aktivní, se Automatika polohy slunce znovu aktivuje.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Vypne automatiku dle polohy Slunce při zapnutí. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Impuls následovaný vzestupnou hranou na vstupu (Sps) nebo impuls, když je vstup (Sps) aktivní, restartuje automatiku polohy Slunce. - 0/1
Wa Wind alarm Přesune stínění do polohy větrného alarmu nastavené v parametru (Wap) a uzamkne blok. Používá se pro ochranu před bouřkou. Větrný poplach není ruční operace.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
- 0/1
Pos Position of shading Přesunutí stínění na zadanou pozici. % 0...100
Slat Position of slats Přesunutí lamel na zadanou pozici. % 0...100
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
-
DisPc Disable periphery control Deaktivuje vstupy Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5, když je zapnuto (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Výběr Všechny vybrané funkční bloky stínění lze ovládat společně. -
Základní programování

Dvojitým kliknutím na blok se otevře následující okno, ve kterém lze propojit kompatibilní stínící bloky:

Centrální příkazy nejsou blokovány aktivním vstupem (DisPc) na příslušném funkčním bloku. Pokud je v centrálním bloku použit funkční blok, je to indikováno symbolem centrálního bloku na příslušném bloku.
Funkce, které lze na centrálním bloku použít, závisí na propojených blocích a nastavují se prostřednictvím jejich parametrů. Pokud funkční blok nepodporuje žádnou funkci, nelze jej ovládat.