Centrál stínění

POUŽITÍ

S tímto blokem můžete ovládat všechny bloky Automatických žaluzií a Integrovaných Automatických žaluzií dohromady.

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvojitým kliknutím na blok se Vám otevře následující okno:

 

 

Vyberte funkční bloky, které chcete ovládat centrální funkcí.

Příkazy centrálního bloku nejsou rušeny aktivním vstupem Dis na jednotlivých blocích. Dis ovlivňuje pouze vstupy na levé straně daného bloku. Jednotlivé bloky lze stále ovládat přes vizualizaci a také blokem centrálu.

Poku je blok použitý v Centrálu stínění, je v pravém horním roku příslušného bloku zobrazena ikona centrálu. Pokud najedete myší na ikonu centrálu, zobrazí se Vám k jakému centrálnímu bloku je tento blok přiřazen.

Tato funkce umožní automatické stínění přímo z Centrálního bloku.

 

VSTUPY

Vstup Označení Popis Rozsah hodnot Jednotky
Tr Spínač Ovládání jedním tlačítkem 0/1
up Nahoru Krátký pojezd nahoru (např. nastavení sklonu lamel) 0/1
dw Dolů Krátký pojezd dolů (např. nastavení sklonu lamel) 0/1
Cu Kompletně nahoru Dojde k provedení kompletní jízdy nahoru 0/1
CD Kompletně dolů Dojde k provedení kompletní jízdy dolů 0/1
S Stínění Po aktivaci vstupu dojde ke kompletní jízdě dolů a následné jízdě zpět (dle parametru Tr). 0/1
AS Aktivace autopilota Aktivace automatického stínění trvalým impulzem v době začátku periody stínění nebo impulzem/trvalým impulzem během periody stínění. Správným spouštěčem automatického stínění je vzrůstající teplota v interiéru místnosti dané žaluzie. Tuto informaci nám správně poskytuje blok „inteligentní regulace pokojové teploty“. 0/1
AD Zakázání autopilota Zakázání automatiky (např. při otevřeném okně) 0/1
AR Reaktivace automatického stínění Impulzem na vstup AR dojde k reaktivaci automatického stínění (při impulzu musí být aktivní vstup AS) 0/1
sp Bezpečnostní pozice Při aktivaci dojede stínící technika do bezpečnostní pozice (dle nastavení parametru SO). Tento vstup se používá např. při bouřce. 0/1
St Stop Zastaví žaluzie 0/1
AIP Analogový vstup pozice žaluzií Nastavit pozici žaluzie na požadovanou hodnotu 0-100 %
AIl Analogový vstup pozice lamel Nastaví lamely na požadovanou pozici 0-100 %
T5 Vstup pro Loxone Touch nebo Remote Air Na tento vstup slouží pro připojení tlačítka Loxone Touch (Air, Tree) nebo dálkového ovladače Remote Air. Ovládání bude následující:
– Tlačítko T1 = Cu
– Tlačítko T4 = Cd
Dis Zakázat Zablokování vstupů (Up, Dw, Cu, Cd, S – k zablokování vizualizace nedojde. 0/1