Centrál stínění

POUŽITÍ

S tímto blokem můžete ovládat všechny bloky Automatických žaluzií a Integrovaných Automatických žaluzií dohromady.

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvojitým kliknutím na blok se Vám otevře následující okno:

 

 

Vyberte funkční bloky, které chcete ovládat centrální funkcí.

Příkazy centrálního bloku nejsou rušeny aktivním vstupem Dis na jednotlivých blocích. Dis ovlivňuje pouze vstupy na levé straně daného bloku. Jednotlivé bloky lze stále ovládat přes vizualizaci a také blokem centrálu.

Poku je blok použitý v Centrálu stínění, je v pravém horním roku příslušného bloku zobrazena ikona centrálu. Pokud najedete myší na ikonu centrálu, zobrazí se Vám k jakému centrálnímu bloku je tento blok přiřazen.

Tato funkce umožní automatické stínění přímo z Centrálního bloku.

 

VSTUPY

VstupOznačeníPopisRozsah hodnotJednotky
TrSpínačOvládání jedním tlačítkem0/1
upNahoruKrátký pojezd nahoru (např. nastavení sklonu lamel)0/1
dwDolůKrátký pojezd dolů (např. nastavení sklonu lamel)0/1
CuKompletně nahoruDojde k provedení kompletní jízdy nahoru0/1
CDKompletně dolůDojde k provedení kompletní jízdy dolů0/1
SStíněníPo aktivaci vstupu dojde ke kompletní jízdě dolů a následné jízdě zpět (dle parametru Tr).0/1
ASAktivace autopilotaAktivace automatického stínění trvalým impulzem v době začátku periody stínění nebo impulzem/trvalým impulzem během periody stínění. Správným spouštěčem automatického stínění je vzrůstající teplota v interiéru místnosti dané žaluzie. Tuto informaci nám správně poskytuje blok „inteligentní regulace pokojové teploty“.0/1
ADZakázání autopilotaZakázání automatiky (např. při otevřeném okně)0/1
ARReaktivace automatického stíněníImpulzem na vstup AR dojde k reaktivaci automatického stínění (při impulzu musí být aktivní vstup AS)0/1
spBezpečnostní pozicePři aktivaci dojede stínící technika do bezpečnostní pozice (dle nastavení parametru SO). Tento vstup se používá např. při bouřce.0/1
StStopZastaví žaluzie0/1
AIPAnalogový vstup pozice žaluziíNastavit pozici žaluzie na požadovanou hodnotu0-100%
AIlAnalogový vstup pozice lamelNastaví lamely na požadovanou pozici0-100%
T5Vstup pro Loxone Touch nebo Remote AirNa tento vstup slouží pro připojení tlačítka Loxone Touch (Air, Tree) nebo dálkového ovladače Remote Air. Ovládání bude následující:
– Tlačítko T1 = Cu
– Tlačítko T4 = Cd
DisZakázatZablokování vstupů (Up, Dw, Cu, Cd, S – k zablokování vizualizace nedojde.0/1