Centrál audio

S tímto Centrálním blokem lze ovládat několik zvukových modulů současně.
Použitelné funkce závisí na propojených modulech, jako je Audio Přehrávač nebo Zóna Music Serveru, a nastavují se pomocí jejich parametrů.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
TgZ Toggle Zone Zapnutí a vypnutí zóny - 0/1
Zon Zone On Zapnutí zóny - 0/1
Zoff Zone Off Vypnutí zóny
Pokud je přehráván seznam skladeb, přehrávání pomocí Play se znovu spustí od začátku titulu.
- 0/1
V+ Volume+ Zvýšení hlasitosti o hodnotu nastavenou v parametru (Vsts).
Dvojklikem se vybere další oblíbená položka.
- 0/1
V- Volume- Sníží hlasitost o hodnotu nastavenou v parametru (Vsts).
Dvojklikem vypnete přehrávač.
- 0/1
V Set volume Pokud jsou přiřazené Audio přehrávače nastaveny na různé hlasitosti, pouze nejhlasitější přehrávače přijmou při změně hlasitosti novou hodnotu; všechny ostatní přehrávače se podle toho řídí, ale zachovávají poměr hlasitosti. % 0...100
S+ Casatunes Music Server: Next Source Trigger next source - 0/1
Loxone Music Server: Next zone favorite Spouštěč dalších oblíbených v zóně.
Pokud byla naposledy aktivní manuální volba uživatele, přehraje se první oblíbená v zóně.
- 0/1
Audioserver: Next zone favorite Spouštěč dalších oblíbených v zóně.
Pokud byla naposledy aktivní manuální volba uživatele, přehraje se první oblíbená v zóně.
- 0/1
Play Play - 0/1
AIs Casatunes Music Server: Source Zdroj analogového vstupu
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
-
Loxone Music Server: Zone favorite Analogový vstup oblíbených v zóně
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0...8
Audioserver: Zone favorite Analogový vstup oblíbených v zóně
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0...8
Pause Pause Pauza - 0/1
Stop Stop playback Vstup pro zastavení přehrávání
Pokud je přehráván seznam skladeb, přehrávání pomocí Play se znovu spustí od začátku titulu.
- 0/1
Shuffle Shuffle Vstup pro Schuffle
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Repeat Repeat Analogový vstup pro opakování
0 = vyp., 1 = opakovat playlist, 2 = opakovat skladbu
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0...2
Sleep Sleep timer input Zóna bude po uplynutí času Ts ztišena a vypnuta
Časovač vypnutí se resetuje předčasným vypnutím zóny (Vypnout, Pozastavit, Zastavit, R).
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
TTS Text to Speech input Vstup Text-to-Speech (převod textu na řeč)
Maximální délka textu 400 znaků
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- -
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Next Next track Další skladba - 0/1
Prev Previous track Předchozí skladba - 0/1
T5 T5 control Tlačítko 2 : Zvýšení hlasitosti; dvojklik spustí přehrávání nebo vybere další oblíbenou položku
Tlačítko 5 : Snížení hlasitosti; dvojklik pozastaví přehrávání
Tlačítko 3: dvojklik aktivuje (2C); trojklik aktivuje (3C); (Roff) = 0: pozastaví přehrávání
-
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy V+, V-, V, Play, Pause, P, Prev, Next, Fav, Bell, Buzzer, T5, TTS, BTp, když je zapnutý (např. dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
DisP Disable presence Dokud je tento vstup aktivní, je jakákoli změna hodnoty na vstupu (P) ignorována. - 0/1
Alarm Alarm Přehrává zvuk alarmu s hlasitostí nastavenou v parametru (Va). - 0/1
FireAlarm Fire alarm Přehrává zvuk požárního poplachu s hlasitostí nastavenou v parametru (Va). - 0/1
Bell Bell Přehrává zvuk zvonku při hlasitosti nastavené v parametru (Vbell). - 0/1
Buzzer Buzzer Spustí akci budíku podle zadání ve vlastnostech. Pokud je vybrána akce "Zvuk budíku", přehraje se zvuk budíku s hlasitostí nastavenou v parametru (Vbuzzer). - 0/1
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v šabloně bloku. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Výběr Všechny vybrané zóny Music Serveru a Audio Přehrávače je možné ovládat hromadně (centrálně). -
Základní programování

Dvojklikem na blok se otevře následující okno, kde lze propojit požadované Audio bloky:

Centrální příkazy nejsou blokovány aktivním vstupem (DisPc) na příslušném funkčním bloku. Pokud je v centrálním bloku použit funkční blok, je to indikováno symbolem centrálního bloku na příslušném bloku.
Funkce, které lze na centrálním bloku použít, závisí na propojených blocích a nastavují se prostřednictvím jejich parametrů. Pokud funkční blok nepodporuje žádnou funkci, nelze jej ovládat.