Centrál audio

POUŽITÍ

Tento blok může ovládat všechny funkční bloky zóna Music Serveru (Loxone Music Server).

 

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvojitým kliknutím na blok se Vám otevře následující okno:

 

 

 

Vyberte funkční bloky, které chcete ovládat centrální funkcí.

Příkazy centrálního bloku nejsou rušeny aktivním vstupem Dis na jednotlivých blocích. Dis ovlivňuje pouze vstupy na levé straně daného bloku. Jednotlivé bloky lze stále ovládat přes vizualizaci a také blokem centrálu.

Poku je blok použitý v Centrálu audio, je v pravém horním roku příslušného bloku zobrazena ikona centrálu. Pokud najedete myší na ikonu centrálu, zobrazí se Vám k jakému centrálnímu bloku je tento blok přiřazen.

VSTUPY

Vstup Název Popis Rozsah hodnot Jednotky
Tr Zap/Vyp Impuls zónu vypne nebo zapne 0/1
on Zap. Impuls zónu zapne 0/1
off Vyp. Impuls zónu vypne 0/1
V + Zesílit Impulz zvýší hlasitost o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk znamená  stoupající hlasitost, dvojklik přepne oblíbenou položku v místnosti. 0/1
V- Zeslabit Snížení hlasitosti o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk pro klesající hlasitost. Dvojstisk zónu vypne. 0/1
AIV Analogový vstup hlasitosti Zadání analogové hodnoty hlasitosti 0-100 %
Play Play Spustí hudbu 0/1
pause Pause Pauza hudby 0/1
Stop Stop Stop 0/1
song + Další skladba Další skladba 0/1
Song- Předchozí skladba Předchozí skladba 0/1
shuffle Shuffle Impulz zapne/vypne náhodné opakování 0/1
Repeat Analogový vstup opakování 0 = Vyp, 1 = Opakovat playlisty dokola, 2 = Opakovat playlisty jednou 0-2
T5 Kombinovaný vstup T5 Je určen pro připojení Kombinovaného tlačítka (T5), kterým disponuje pouze Touch Air, Remote Air a Touch Tree. U těchto zařízení je předdefinováno tlačítko T2 = Vol+ a T5 = Vol- 0/1
R reset Impulz vypne zónu a vydá impulz na výstupu RQ 0/1
Dis Disable Dětská pojistka – zablokování vstupů 0/1
DisMv Vyp. pohybový senzor Zablokuje pohybový senzor 0/1
A Vstup alarmu Spustí alarm s hlasitostí Va 0/1
FA Požární  alarm Spustí požární alarm 0/1
Be Zvonek Spustí zvonek s hlasitostí Vbe 0/1
Bu Budík Spustí budík s hlasitostí Vbu 0/1
Sleep Režim Sleep Zóna se po uplynutí času Ts vypne. Pokud dojde před uplynutím času k vypnutí vstupu, časovač se deaktivuje. 0/1