Časy

Časy, které jsou vypočteny z Miniserveru

Základní funkce

S Miniserverem můžete vypočítat různé časy. Jako základ musíte zadat místo, kde se daný objekt nachází. Jakmile je adresa zadána a dojde k připojení k internetu, pak se geografické souřadnice lokality automaticky určí. Pro samotný výpočet, není potřeba připojení k internetu.

zakladni funkce casy

Časové funkce

Možnosti časových funkcí naleznete v Perifériích ve stromové struktuře Miniserveru pod názvem Časy.

casove funkce miniserver loxone config

Přehled

Název Popis 
Impulz setmění Impulz mezi přechodem dne a noci – čas po západu slunce.
Impulz rozednění Impulz mezi přechodem noci a dne – čas před svítáním.
Impulz východu slunce Impulz při východu slunce.
Impulz západu slunce Impulz při západu slunce.
Rok Informace o aktuálním roku např. datum: 15.11.2013 -> rok = 2013.
Roční impulz Impulz, každý rok 01.01. v 00:00.
Typ kalendáře Číslo aktuálního dne v časovači.
Minuty Je počet minut v aktuálním čase, např.: 12:43:05 -> = 43 minut.
Minuty do setmění Určuje kolik minut je od půlnoci do setmění.
Minuty do úsvitu Určuje počet minut od půlnoci do svítání.
Minuty do východu slunce Určuje počet minut od půlnoci do východu slunce.
Minuty do západu slunce určuje počet minut od půlnoci do západu slunce.
Minuty od půlnoci Určuje kolik minut uplynulo od půlnoci.
Minutový impulz Poskytuje impulz každou minutu.
Měsíc Určuje aktuální měsíc např.: listopad -> měsíc = 11.
Měsíční impuls Měsíční impulz = první den v měsíci v 00:00 hod.
Sekundy Výstup je aktuální počet sekund v čase, např.: 12:43:05 -> sekunda = 5.
Sekundy od startu Sekundy od posledního zapnutí Miniserveru.
Sekundový impulz Poskytuje impulz každou sekundu.
Výška slunce Aktuální úhel slunce – horizontálně (0° – 90°). Tato hodnota je aktualizována.
Směr slunce Aktuální směr slunce u (0° – 359°). Tato hodnota je aktualizována. Info: Sever = 0°, východ = 90°, jih = 180°, západ = 270°.
Počáteční impulz Poskytuje impuls pří restartu Miniserveru.
Hodina Výstup je aktuální hodina času, např.: 12:43:05 = 12.
Hodinový impulz Poskytuje impulz každou hodinu.
Den Aktuální den, např.: 21. listopad -> den = 21.
Dny od roku 2009 Počet dnů, které uplynuly od 1.1.2009.
Denní impulz Denní impulz v 00:00 hod.
Denní světlo Hodnota mezi východem a západem slunce je 1, jinak je hodnota 0.
Denní světlo 30min Přináší impulz 30 minut po východu slunce a 30 minut před západem slunce > hodnota 1, jinak je hodnota 0.
Den v týdnu Aktuální den v týdnu: Pondělí = 0, úterý = 1, středa = 2, čtvrtek = 3, pátek = 4, sobota = 5, neděle = 6.

Příklady

Stínění při východu slunce

Často je žádoucí, aby žaluzie při východu slunce jely nahoru. Ne v 7:00 hodin, ani v 8:00 hodin, ale při východu slunce. S Loxone to není žádný problém!

Stačí použít jeden z připravených modulů časovače. V příkladu, byl použit blok času „Impulz východu slunce“ a dále je připojen na značku. Značka je nyní spojena se všemi automatickými žaluziemi (vstup Cu), které by měly být vytaženy při východu slunce.

Při východu slunce je impulz na značce předán na žaluzie a stínící zařízení provádí úplnou jízdu nahorů. Stejně byla také realizována funkce na zatažení žaluzií ve večerních hodinách, s časovým blokem „Impulz západu slunce“.

loxone config programování stineni pri vychodu slunce

Pohybové čidlo pro osvětlení je aktivní pouze tehdy, když nesvítí denní světlo

Světlo by mělo být zapnuto pouze pokud není k dispozici žádné denní světlo. To lze provést bez dodatečných nákladů.

Chcete-li toto provést, jednoduše použijte programový modul „Ovládání osvětlení“ ve spojení s časovou funkcí „Denní světlo“.

Na vstup M připojte detektor pohybu a na vstup DisM připojte časovou funkci „Denní světlo“.

Pokud je denní světlo, senzor pohybu je zakázána a nezačne v tomto případě svítit.

programovani pohybove cidlo pro osvetleni

Venkovní osvětlení pouze do půlnoci

Vnější světla se nastaví na zapnutí 90 minut po západu slunce a do půlnoci. Toto osvětlení lze také ovládat pomocí vizualizace.

Přidáme-li časový objekt „Minuty od západu slunce“ a konstantu s hodnotou 90 (blok O16). Porovnáváme výsledek tohoto bloku s časovým objektem „Minuty do půlnoci“ (blok O15).

Pokud jsou obě hodnoty „Minuty do půlnoci“ a „Minuty po západu slunce 90 + konstanta“ rovné, je u vstupu 2-tlačítka hodnota 1 a výstup Q je zapnut.

O půlnoci se venkovní osvětlení opět vypne. Časovou funkci „minuty od půlnoci“ jsme porovnali s konstantní hodnotou 0 (blok O19). Výstup Q je připojen se vstupem na 2-tlačítku Off. Díky tomu se venkovní osvětlení opět vypne o půlnoci.

Konstanty můžete libovolně měnit a tak přizpůsobit chování této funkce na vaše přání.

casy venkovni osvetleni