Brána

Ovládání garážových vrat nebo brány.

Úvod

Funkční blok bránaFunkční blok „Brána“ umožňuje ovládat vaše garážová vrata nebo různé druhy bran. Pomocí bloku lze vytvořit vlastní ovladač bran, nebo můžete spínat jiný ovladač bran, který již nyní používáte.

Brány můžete ovládat buď pomocí vizualizace nebo tlačítek připojených přímo k funkčnímu bloku.

Funkční blok ve vizualizaci poskytuje různé druhy animace otevírání vrat.

Funkce

Po přidání funkčního bloku do programu je nejprve třeba vybrat, jak jej chcete používat. Klikněte na blok a ve vlastnostech bloku u položky „Typ připojení pohonu“ vyberte buď „Přímé ovládání“ nebo „Ovládání impulzem.

nastaveni rezimu

Přímé ovládání zvolte, pokud chcete vytvořit svůj vlastní Loxone ovladač brány. To znamená, že motory a senzory jsou přímo připojeny ke vstupům a výstupům zařízeních Loxone.

Ovládání impulzem zvolte, pokud již používáte nějaký jiný ovladač brány a vy jej chcete integrovat do Loxone systému.

Přímé ovládání

Výstup (Qo) slouží pro otevírání brány, výstup (Qc) pro zavírání.

Parametrem (T) zvolte typ vaší brány:

0 – Garážová vrata
1 – Brána s levým křídlem
2 – Brána s pravým křídlem
3 – Posuvná brána se dvěma křídly
4 – Sekční vrata (levá)
5 – Sekční vrata (pravá)

Vstup (Do) slouží k připojení koncového spínače, který v sepnutém stavu signalizuje úplné otevření brány. Podobně tak vstup (Dc) slouží k připojení koncového spínače, který v sepnutém stavu signalizuje úplné uzavření brány.

Světelné závory chránící proti úrazu při otevírání a zavírání brány připojte na vstupy (So) – pro otevírání brány, (Sc) – pro zavírání brány. Při aktivaci těchto vstupů se pohyb brány okamžitě zastaví.

Pro vizualizaci a pro samotnou funkci bloku je třeba nastavit dobu otevírání brány (To) a dobu zavírání brány (Tc).

Takto zapojeným blokem můžete začít ovládat bránu. Otevírat a zavírat můžete okamžitě (bez připojování dalších vstupů) pomocí vizualizace,

ovladani brany z vizualizace

nebo můžete využít vstupů (Io) – impulsem zapnete/vypnete otevírání brány, (Ic) – impulzem zapnete/vypnete otevírání brány nebo (Tr) – při aktivovaném vstupu se brána otevírá, při deaktivaci se pohyb zastaví. Následnou aktivací se začne brána zavírat. Při deaktivaci se brána opět zastaví.

Zda je brána v pohybu lze zjistit z výstupu (Qa). Polohu brány v intervalu 0 – 1 (zavřeno – otevřeno) naleznete na výstupu (AQp).

prime rizeni funkcni blok brana

Ovládání impulsem

Bránu můžete ovládat výstupy (Qo) – impulz pro otevření brány, (Qc) – impuls pro uzavření brány nebo, tedy dvěma výstupy, nebo jedním (QTr).

Pro správně fungující vizualizace je potřeba parametrem (T) zvolit typ vaší brány:

0 – Garážová vrata
1 – Brána s levým křídlem
2 – Brána s pravým křídlem
3 – Posuvná brána se dvěma křídly
4 – Sekční vrata (levá)
5 – Sekční vrata (pravá)

A nastavit dobu otevření brány (To) a uzavření brány (Tc).

Takto zapojeným blokem můžete začít ovládat bránu. Otevírat a zavírat můžete okamžitě (bez připojování dalších vstupů) pomocí vizualizace (viz obrázek v části „Přímé ovládání“), nebo můžete využít vstupů (Io) – impulsem zapnete/vypnete otevírání brány, (Ic) – impulzem zapnete/vypnete otevírání brány nebo (Tr) – při aktivovaném vstupu se brána otevírá, při deaktivaci se pohyb zastaví. Následnou aktivací se začne brána zavírat. Při deaktivaci se brána opět zastaví.

Zda je brána v pohybu lze zjistit z výstupu (Qa). Polohu brány v intervalu 0 – 1 (zavřeno – otevřeno) naleznete na výstupu (AQp).

funkcni blok brana rizeni impulsem

Varovné světlo

Varovné světlo, signalizující pohyb brány, připojte na výstup (Ql).

Blikání světla lze přizpůsobit pomocí parametrů (TH) – doba trvání zapnutí, (TL) doba trvání vypnutí světla.

Další možnosti ovládání

Pohyb brány můžete okamžitě zastavit pomocí impulzu na vstup (St).

Aktivací vstupu (Dis) zablokujete vstupy (Tr), (Io), (Ic) a (St).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.