Brána

Ovládání motoru pro garáž nebo bránu pomocí jednoho nebo dvou tlačítek
Pomocí funkčního bloku Brána lze ovládat různá garážová vrata nebo brány a integrovat je do systému Loxone.
Ve vlastnostech vyberte typ ovládání (Garáž nebo Brána), abyste zajistili použití správné animace.
Je třeba použít správný typ ovládání pro bránu. Výstupy Tg, Op a Cl simulují stisknutí tlačítka na ovladači nebo klíčence.
Výstup (Tg) použijte, pokud má jeho ovládání brány nebo garáže pouze jedno připojení pro jedno tlačítko (toggle). Výstupy (Op) a (Cl) použijte, pokud má diskrétní připojení pro každé otevření a zavření
Přímé ovládání se používá, pokud je motor přímo připojen k výstupům z produktů Loxone (podobně jako motor žaluzií)

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
0/1
Co Complete open Pokud je v pohybu, zastaví se. 0/1
Cc Complete close Pokud je v pohybu, zastaví se. 0/1
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
Io Is open Vstup se používá k hlášení polohy "plně otevřeno" pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. 0/1
Ic Is closed Vstup se používá k hlášení polohy "zcela zavřeno" pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
0/1
Spo Sensor prevent opening Pokud je aktivní, otevření je znemožněno, ale zavření je stále možné. Slouží k připojení fotoelektrického senzoru nebo podobného zařízení. 0/1
Spc Sensor prevent closing Pokud je aktivní, zavření je znemožněno, ale otevření je stále možné. Slouží k připojení fotoelektrického senzoru nebo podobného zařízení. 0/1
DisPc Disable periphery control Deaktivuje vstupy Tg, Co, Cc, T5, když je zapnuto (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Po Partially Open Přesune bránu do částečně otevřené polohy, pokud je aktuální poloha jiná. 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Pulse to Open/Stop/Close Impuls pro otevření/zastavení/zavření
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
Op Open Otevřít 0/1
Cl Close Zavřít 0/1
Im In motion V pohybu 0/1
Pos Position 0,0 = zavřeno, 1,0 = otevřeno 0...1
Wl Warning light Pro aktivaci blikajícího výstražného světla při pohybu brány.
Čas zapnutí/vypnutí se definuje pomocí parametrů (Wlon) a (Wloff).
0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Opd Opening Duration Doba otevření s 0...∞ 60
Cld Closing Duration Doba uzavření s 0...∞ 60
Pd Pulse duration Trvání pulzů výstupů Tg, Op, Cl.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...∞ 0,5
Ppd Pulse pause duration Doba trvání pauzy mezi dvěma po sobě následujícími impulsy výstupů Tg, Op, Cl.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...∞ 0,5
Mld Motor lock duration Doba trvání blokování motoru mezi změnami směru. s 0...∞ 0,5
Wlon Warning light on duration Doba trvání rozsvícení výstražného světla s 0...∞ 1
Wloff Warning light off duration Doba trvání zhasnutí výstražného světla s 0...∞ 1
Type Type Typ animace
0 = Garážová vrata
1 = Brána s levým křídlem
2 = Brána s pravým křídlem
3 = Posuvná brána se dvěma křídly
4 = Sekční vrata (levá)
5 = Sekční vrata (pravá)
- 0...5 0
PoPos Partially Open Position Cílová poloha pro vstup Po - 0...1 0,2
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Typ přípojení pohonu Nastavuje chování výstupů (Tg), (Op) a (Cl).
Přímé řízení = digitální výstupy
Samostatné řízení = impulzní výstupy
-
Přímé: Miniserver udává logiku ovládání brány

Pokud je veškerá logika ovládání dveří řízena pomocí Loxone, lze ji naprogramovat následovně. Časy pojezdu lze definovat pomocí parametrů (Opd) a (Cld). Koncové spínače nebo světelné závory jsou propojeny se vstupy programového bloku. Kromě toho lze přizpůsobit typ brány pro uživatelské rozhraní (Type).


Další ovládání: vstup s jedním tlačítkem

Pokud je aktivováno ovládání brány, které má pouze jeden klíčový vstup, programování probíhá následovně. Aby stav odpovídal stavu v uživatelském rozhraní, lze dobu jízdy určit pomocí parametrů (Opd) a (Cld). Kromě toho lze nastavit typ brány (Type). Ke vstupům programového bloku lze připojit koncové spínače nebo světelné závory.