Funkční blok Intercom

Funkční blok Intercom se používá k integraci a programování Loxone Intercomu.

To umožňuje obousměrnou komunikaci s obrazem videa prostřednictvím vizualizace nebo aplikace.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis
Ib Spouštěcí vstup pro zvonek Aktivuje zvonek.
Mute Ztlumí zvonek při zapnutí Zvonek přes Audio Přehrávač a výstup Qb je deaktivován. Místo toho se při zvonění aktivuje výstup Qmute.
TTS Text to speech Textový vstup pro přehrávání hlasové zprávy přes reproduktory Interkomu
R Reset Deaktivace bloku
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
Qb Zvonek Výstup pro ovládání zvonku
Qmute Zvonek je ztlumený Výstup pro ovládání alternativního zvonku když je zvonek ztlumen
Q1 Uživatelem definovaná funkce 1 Lze spustit pomocí uživatelského rozhraní
Q2 Uživatelem definovaná funkce 2 Lze spustit pomocí uživatelského rozhraní
Q3 Uživatelem definovaná funkce 3 Lze spustit pomocí uživatelského rozhraní
IC API Connector Chcete-li tento blok přiřadit Interkomu, připojte k tomuto výstupu API konektor Interkomu Loxone.
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Bmax Délka vyzvánění Nastavení maximální doby vyzvánění, když nikdo neodpoví. Platí také pro výstupy Qb a Qmute. s 0...∞ 60
Lbr Jas podsvícení klávesnice Setting the brightness for the bell button illumination % 0...100 50
Lon Backlight permanent Activates the illumination of the bell button permanently - - 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Q1: Označení vlastní funkce 1 Označení funkce 1
např. otevírání dveří
-
Q2: Označení vlastní funkce 2 Označení funkce 2
např. světlo venku
-
Q3: Označení vlastní funkce 3 Označení funkce 3
např. světlo uvnitř
-
Odpovědět zprávou Umožňuje zadání textů, které se po vyvolání ve vizualizaci přehrávají jako hlasová zpráva na interkomu. -
Výstup zvonku Propojte Intercom s vašimi Audio zónami a při stisknutí zvonku zahraje vyzváněcí tón. -
Příklad programování

Nejprve je spárován Loxone Intercom.

Blok se automaticky vytvoří, když je Loxone Intercom přetažen ze stromu periferií na programovací stránku:

Vstup tlačítka zvonku u Interkomu musí být připojen ke vstupu Ib bloku.

K výstupu Qb lze připojit samostatný zvonek. Výstupy Q1 - Q3 se používají k ovládání uživatelem definovaných funkcí, jako jsou údery dveří a osvětlení. Ty lze pojmenovat ve vlastnostech funkčního bloku a poté jsou k dispozici v uživatelském rozhraní pro ovládání odpovídajícího výstupu.

Poklepáním na blok můžete vybrat bloky Audio Přehrávače. Když někdo zazvoní, přehrají tón zvonku.