AND

Tento funkční blok představuje logickou funkci AND. tj. pokud jsou všechny připojené vstupy aktivní, bude aktivován výstup (Q).
Na každý ze vstupů (I1) nebo (I2) můžete napojit více digitálních vstupů. Mezi jednotlivými připojenými vstupy platí také podmínka AND.

I1I2
00
01
10
11
Q
0
0
0
1

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
I1 Input 1 Vstup 1 0/1
I2 Input 2 Vstup 2 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
Časový diagram

Logická operace AND na základě pravdivostní tabulky.


Operace

Dolní a horní obvody vždy poskytují stejný výsledek.

Dokonce i s negací funguje horní okruh stejně jako dolní (Pozor, negace musí být správná!)