AND

Tento blok představuje logickou operaci AND. Pokud jsou oba vstupy (I1) a (I2) aktivní, je aktivní i výstup (Q).

Poznámka:

Každý ze separátních vstupů (I1) a (I2) se chová jako AND. Pokud tedy dojde k napojení více vstupů na jeden ze vstupů (I1) nebo (I2), je nutné, aby byly aktivní všechny.

Výstup je 1, pokud všechny vstupy jsou 1.

Příklad

Logická funkce „AND“ – Provoz se 2 vstupy pomocí pravdivostní tabulky.

logicka funkce and provoz

Pravdivostní tabulka:

Vstup (I1)
Výstup (I2)
Výstup (Q)
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1