Analogový výběrový přepínač

Programovatelný blok, který slouží k výběru 2 analogových hodnot pomocí řídícího vstupu.

Funkce

analogovy vyberovy prepinac funkcni blokAnalogový výběrový přepínač vybírá hodnotu pro výstup mezi analogovými vstupy (AI1) a (AI2) pomocí parametru (S).

(S) = 0 Na výstupu (AQ) je hodnota ze vstupu (AI1).
(S) = 1 Na výstupu (AQ) je hodnota ze vstupu (AI2).

Pokud parametr (S) nabude hodnot menších jak 0, na výstupu bude hodnota (AI1). Při hodnotě větší jak 1 v parametru (S) bude na výstupu hodnota z (AI2).

Při aktivaci vstupu (Dis) se na výstup (AQ) nastaví na hodnotu 0.