Analogový výběrový přepínač

Tento blok může volit mezi 2 analogovými hodnotami prostřednictvím parametrického vstupu (Sel).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V1 Value 1
V2 Value 2
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Sel Select value 0: (V) = (V1)
1: (V) = (V2)
0/1 0