Analogový hlídací pes

Funkční blok kontroluje analogový vstup (V) na překročení nebo pokles pod prahové hodnoty.
Výstup (Te) se aktivuje, jakmile je hodnota vstupu (V) mimo toleranční rozsah.
Toleranční rozsah je definován vstupními parametry horní prahová hodnota (TU) a dolní prahová hodnota (TL).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
Te 1 when threshold exceeded 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
TU Upper threshold 7
TL Lower threshold 3
Časový diagram