Analogový hlídací pes

Funkční blok kontroluje analogový vstup (V) na překročení nebo pokles pod prahové hodnoty.
Výstup (Te) se aktivuje, jakmile je hodnota vstupu (V) mimo toleranční rozsah.
Toleranční rozsah je definován vstupními parametry horní prahová hodnota (TU) a dolní prahová hodnota (TL).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Te 1 when threshold exceeded 1 při překročení prahové hodnoty 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
TU Upper threshold Horní práh 7
TL Lower threshold Dolní práh 3
Časový diagram