Analogový hlídací pes

Ověření, zda se vstupní hodnota nachází v definovaném rozsahu.

Funkce

analogovy hlidaci pesNa vstup (AI) je připojena analogová veličina, která je sledována. Pokud se tato veličina dostane mimo rozsah definovaný parametry (TU) a (TL), tak se aktivuje výstup (Q).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Analogový hlídací pes graf

Příklady

analogovy hlidaci pes priklad funkční blok

V tomto příkladu se kontroluje analogový snímač hladiny. Rozsah je mezi (TL) = 3 (dolní mez) a (TU) = 7 (horní mez). Pokud je vstupní hodnota v této oblasti, výstup je deaktivovaný. Pokud je analogová hodnota vyšší nebo nižší než rozsah hodnot, výstup (Q) je aktivní.

V příkladu je použita služba Caller, která telefonicky upozorní o překročení meze snímače hladiny.

attentionPříklady použití:
Kontrola výšky hladiny, řízení toku, ovládání klimatizace, …