Analogová paměť

Pomocí tohoto programovatelného bloku, můžete ukládat analogovou hodnotu.

Funkce

analogova pamet funkční blokVstup (AI) slouží pro vstup analogové veličiny, jejíž hodnota se při impulsu na (Tr) přenese na výstup (AQ). Tato hodnota bude na výstupu držena do dalšího impulsu na (Tr).

Při impulsu na vstupu (R) bude na výstupu (AQ) hodnota 0. Hodnota 0 bude nahrazena hodnotou z (Al) impulsem na (Tr).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

analogova pamet graf