Analogová paměť

Analogová hodnota na vstupu se po spuštění přenese na výstup a tam se udrží.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota
Set Set value to output (V) Při vzestupné hraně. 0/1
Off Off Impuls: výstup je resetován / vypnut. 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Časový diagram