3-bodový regulátor

3-bodový regulátor manipuluje s regulovanou veličinou přepínáním dvou výstupů s opačným účinkem pomocí dvou žádaných hodnot.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
PV Process value Aktuální hodnota řízené proměnné.
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O1 Output 1 Výstup 1 0/1
O2 Output 2 Výstup 2 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
SP1 Setpoint 1 Nastavená hodnota 1 3
SP2 Setpoint 2 Nastavená hodnota 2 7
Časový diagram