3-bodový regulátor

3-bodový regulátor manipuluje s regulovanou veličinou přepínáním dvou výstupů s opačným účinkem pomocí dvou žádaných hodnot.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
PV Process value Aktuální hodnota řízené proměnné.
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
O1 Output 1 0/1
O2 Output 2 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
SP1 Setpoint 1 3
SP2 Setpoint 2 7
Časový diagram