3-bodový regulátor

Nestálý regulátor s 3 možnými výstupními stavy.

Funkce

Pokud je hodnota na vstupu (AI) menší než parametr (T1), potom bude výstup (Q1) aktivován. Při hodnotě na vstupu (AI) v intervalu určeném parametry (T1) a (T2) jsou oba výstupy (Q1) a (Q2) deaktivovány. Pokud je hodnota (AI) větší jak parametr (T2), pak bude výstup (Q2) aktivní.

Při aktivaci vstupu (Dis) budou všechny výstupy deaktivovány a regulátor bude zablokován.

Příklady

3-bodovy-regulator_priklad

V tomto příkladu se aktivuje režim topení, když je teplota na vstupu (Al) menší než parametr (T1).

Pokud je teplota (Al) vyšší než parametr (T2), potom se aktivuje režim chlazení.

Jestliže je hodnota (Al) mezi hodnotami parametrů (T1) a (T2), pak jsou oba výstupy vypnuté.

attentionPříklady použití:
Ovládání klimatizace, měření hladiny, …