Šablony Loxone Library

Šablony lze použít k usnadnění integrace zařízení nebo komunikace prostřednictvím rozhraní.
Lze použít předdefinované šablony z Loxone Library nebo vytvořit a sdílet individuální šablony.

Obsah
Vložení šablon z Loxone Library
Vytváření nových šablon
Nahrání šablon do Loxone Library

Vložení šablon z Loxone Library

Označte příslušné zařízení ve stromu periferií a klikněte na „Předdefinovaná zařízení“ na panelu nabídky. Pomocí “ Vyhledávání v Loxone Library online…“ můžete vyhledat požadovanou šablonu a stáhnout ji:

Šablonu pak můžete importovat ze složky ke stažení a přidat ji:

Pokud byla šablona úspěšně přidána, zobrazí se ve stromu periferií a podporované senzory a aktory jsou k dispozici pro programování.

Vytvoření nových šablon

Nejprve definujte nebo naučte aktory a senzory pro požadované rozhraní.

Šablonu lze uložit kliknutím pravým tlačítkem myši na zařízení.
Vytvořená šablona se uloží jako soubor .xml do složky šablon v příslušné kategorii.

Pokud byla šablona úspěšně uložena, lze ji najít a vložit do Konfigurace v příslušné kategorii šablon:

Nahrání šablon do Loxone Library

Po uložení šablony ji lze sdílet s ostatními nahráním do Loxone Library.

Loxone Library Review Guideline
Works with Loxone Guideline