2-výběrové tlačítko

Impuls na vstupu (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts) mezi (Vmin) a (Vmax).
Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu o velikost kroku (Sts).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
+ Value+ Zvyšuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). 0/1
- Value- Snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). 0/1
V Set value Nastaví konkrétní hodnotu na výstupu (O).
Off Off Impuls: Výstup (O) je resetován na výchozí hodnotu (Vdef).
On: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne všechny vstupy (např. dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Vmin Minimum value - 1
Vmax Maximum value - 10
Sts Step size - 1
Rr Repetition rate Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu. s 0...∞ 0,2
Vdef Default value Výchozí hodnota při spuštění vstupu (Off). - 1
Časový diagram