2-výběrové tlačítko

Impuls na vstupu (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts) mezi (Vmin) a (Vmax).
Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu o velikost kroku (Sts).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
+ Value+ Zvyšuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). 0/1
- Value- Snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). 0/1
V Set value Nastaví konkrétní hodnotu na výstupu (O).
Off Off Impuls: Výstup (O) je resetován na výchozí hodnotu (Vdef).
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne všechny vstupy (např. dětský zámek, čištění)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Vmin Minimum value Minimální hodnota - 1
Vmax Maximum value Maximální hodnota - 10
Sts Step size Velikost kroku - 1
Rr Repetition rate Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu. s 0...∞ 0,2
Vdef Default value Výchozí hodnota při spuštění vstupu (Off). - 1
Časový diagram