2-tlačítko

Tlačítko s oddělenými vstupy pro zapnutí a vypnutí.

Funkce

Přivedením impulsu na vstup (On) bude výstup (Q) zapnutý. Přivedením impulsu na vstup (Off) bude výstup (Q) vypnutý.

Impuls na vstupu (R) způsobí resetování výstupu (Q) na hodnotu 0 – vypnuto.

Při aktivování vstupu (Dis) se zablokují všechny vstupy funkčního bloku (dětská pojistka). K odblokování dojde až po deaktivaci vstupu (Dis).
Hodnotu výstupu je možno měnit i během režimu dětské pojistky a to prostřednictvím vizualizace.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Příklad

2-tlacitko_priklad