Populace stárne. Vyrovnat se s tím pomohou chytré technologie pro seniory

David Nebor
5 srpna, 2021 in Know How

Studie předpovídají, že trend stárnutí populace bude ještě dlouho pokračovat. V takovém případě projde změnou i bydlení ve stáří. Cílem je, aby stále větší skupina starších lidí mohla žít maximálně samostatně a nezávisle. Asistované bydlení a technologie pro seniory jsou příležitostí, jak toho dosáhnout. Ať už v pobytových zařízeních nebo přímo u penzistů doma.

Jak zajistit starým lidem nezávislost, a zároveň udržet jistotu, že se o ně v případě potřeby někdo postará a pomůže jim? Již dnes je možné instalovat do bytu chytré technologie, které to dokáží. Takové funkce efektivně doplní sociální služby pro seniory a dodají rodinám klid. Pojďme se ale nejprve podívat, jak je to se stárnoucí populací.

Ve vyspělých zemích je stárnutí populace prakticky nezměnitelný trend. 1. polovina 21. století přinese výraznou proměnu ve složení populace podle věku. Platí to i pro Česko. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) tvořili senioři v roce 2001 necelých 14 % našeho obyvatelstva. Do roku 2017 podíl vzrostl na 19,2 %. A výhled ukazuje, že v roce 2050 bude v české společnosti 28,6 % lidí v důchodovém věku.

S tím jde ruku v ruce naopak snižování procenta lidí v produktivním věku. Někteří tak mají z vývoje obavy, především z jeho dopadů na ekonomiku – nedostatek pracovních sil na trhu práce, stále vyšší náklady na zabezpečení a zdravotní péči pro stále více penzistů a podobně. Nastává ale otázka: Není demografické stárnutí pokrok, o který se dlouhodobě snažíme?

Už dlouho chceme zvyšovat kvalitu lidského života a jeho úroveň. V medicíně děláme obrovské pokroky. Delší život je zkrátka něco, k čemu vědomě směřujeme. Žít důstojně, aktivně, ve zdraví a poznat mladší generace našich rodin. Tak by v nepříliš vzdálené budoucnosti mohlo vypadat stáří, aniž by bylo pouze pro vyšší společenské vrstvy.

Rodina u oběda

Nadnárodní společnost Deloitte vypracovala na téma stárnutí populace a jeho dopady studii. Ta se dívá do budoucna a předpovídá, jak by se společnost mohla v důsledku tohoto vývoje změnit. Jedním z hlavních zjištění je, že důchod bude spíše jakousi prodlouženou vitalitou a starší lidé nebudou muset žít v zařízeních s nepřetržitou péčí. Jejich zdravotní stav budou monitorovat technologie.

Z těchto závěrů lze očekávat, že stále oblíbenější a vhodnější bude pro seniory trávit stáří kromě vlastního domova v takových zařízeních, která poskytují maximální nezávislost a samostatnost, zároveň je však pečovatel či rodina schopna pomoci, když je potřeba. To vše za pomoci technologií pro seniory.

Bydlení pro seniory v Česku

Toto asistované bydlení je přesně něco mezi žitím doma bez dozoru a pobývání v domě s pečovatelskou službou. Podobné koncepty navíc mohou předcházet samotě a izolaci starých lidí. Zmíněná studie mimo jiné uvádí, že zdravotnictví se po vyvinutí různých léků spíše přeorientuje na duševní péči, kterou bude moderní společnost stále více vyžadovat. Negativní psychické dopady na staré lidi mohou komplexy s asistovaným bydlením dobře potlačit.

Domov pro seniory

V dnešní době jsou modelu asistovaného bydlení v Česku nejblíže takzvané rezidence či rezidenční bydlení pro seniory (nebo také 55+). V těchto soukromých zařízeních žijí senioři zcela samostatně, mají vlastní kuchyňku a veškeré potřebné příslušenství. Byt si pronajmou nebo koupí. Odcházejí tam v době, kdy jsou ještě aktivní a samostatní. V rezidenci je pak jejich soběstačnost podporována. Obyvatelé dostanou takové služby, které si v závislosti na zdravotním stavu objednají. V případě jeho zhoršení tak dostanou veškerou péči.

Existuje i takzvaná tísňová péče, což je sociální služba založená na distanční hlasové a elektronické komunikaci. 

Naopak v domovech pro seniory a domovech s pečovatelskou službou (DPS) je péče intenzivnější a úměrně s ní člověk ztrácí na samostatnosti. Podle portálu můjdůchod.cz funguje nyní v Česku 7 služeb pro seniory. Kromě rezidencí, domovů důchodců a DPS to jsou krátkodobé odlehčovací služby, LDN, alzheimer centra či domovy se zvláštním režimem a nakonec terénní služby a centra. Do terénních služeb patří i takzvaná tísňová péče založené na distanční hlasové a elektronické komunikaci, kdy klient zůstává u sebe doma.

Podle údajů nejnovější Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí (vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí) žije naprostá většina seniorů v Česku doma. 2,5 % lidí nad 65 let je v seniorských domovech a domovech se zvláštním režimem. Odpovídá to počtu zhruba 55 000 důchodců.

AAL – Jak to je u nás?

Nutno říci, že země západní Evropy jsou v asistovaném bydlení několik let napřed. Za vše hovoří evropský program Ambient Assisted Living (AAL), který má zvýšit kvalitu života starších obyvatel s využitím technologií. Za cíl má mimo jiné zvyšovat bezpečnost a předcházet izolaci seniorů, to vše se zachováním samostatnosti. V letech 2014 až 2020 pracoval program s rozpočtem 700 milionů eur, na kterém se 175 miliony podílela sama Evropská komise. Česko ale součástí programu nebylo, tuzemské projekty českých subjektů tak nemohly z rozpočtu AAL čerpat.

Jaké jsou tedy u nás možnosti podpory stavby zařízení podobného typu? Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na takzvané komunitní domy seniorů, které jsou určené pro lidi nad 60 let. Pronajmou si byt a zařízení má podpořit zachování a prodloužení jejich nezávislosti a soběstačnosti, zároveň umožní komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Dotace na výstavbu jedné bytové jednotky je nejvýše 650 000 korun. Kritéria dotace však nijak nepodmiňují integraci inteligentních systémů do příbytků.

Asistivní technologie pro seniory – S Loxone

Pokud se vrátíme k zmíněné studii od Deloitte, naznačuje, že technologické inovace povedou k efektivnějšímu sledování zdravotního stavu osob a zároveň brzkému rozpoznání blížících se nemocí a zdravotních problémů. To umožní včas zasáhnout a potlačit další příznaky. Přesně na tuto predikci AAL odpovídá.

Právě chytré technologie tak budou stále více vybavovat příbytky seniorů, čímž uleví pečovatelským službám. Inteligentní funkce perfektně pasují i na koncept asistovaného bydlení. Nizozemský projekt CuraeVitel Balie je toho příkladem. Byty rezidentů jsou neustále napojeny na pohotovostní centrum. Přítomnostní senzory poznají pád nebo atypické chování obyvatele. Pokud problém nastane, informace okamžitě dostane odpovědná osoba a může zasáhnout. To zvyšuje bezpečí rezidenčního bydlení seniorů a ulevuje pečovatelům. Klidnější je i rodina.

To všechno zajišťuje inteligentní automatizace Loxone. Systém je na potřeby seniorů připravený. Do bytu je možné integrovat ulehčující funkce – noční osvětlení, detekci pádu, monitorování elektrických zařízení, přístup pro pohotovostní služby, regulaci teploty v místnosti či sledování kvality vzduchu. Možné je i vzdálené odemykání, pozorování změn v chování (mohou se tím projevit nemoci), automatické osvětlení či připomenutí dávek léků. S tím vším pomáhají produkty jako senzor přítomnosti, nouzové tlačítko, alarmový náramek nebo tlačítko Touch.

Tlačítko Button Air

Takto vybavené asistované bydlení může mít penzista ve svém dlouholetém domově. Ale řešení je vhodné i pro větší seniorská zařízení. Automatizace zajistí nezávislost ve stáří, dodá klid a více času příbuzným a sníží náklady na péči v domácím prostředí.

Možná si říkáte, že technologie mohou být pro seniory problém. Automatické řízení ale sníží starosti s ovládáním na minimum. Vše je založené na jednoduchosti, intuitivnosti a spolupráci.

Užitečnost automatizace při bydlení typu AAL ukazuje studie, kterou provedli odborníci z Rakouského institutu technologie (AIT) a Lékařské univerzity v Grazu. Ve zkoumaném zařízení se jako nejužitečnější ukázalo: sledování chůze, analýza spánku, pozice seniora v reálném čase, detekce pádu a sledování stavu fyzické aktivity. Co se týče základních činností, důchodcům pomáhá chytrá domácnost především v odemykání a zamykání dveří, otevírání a zavírání oken a ovládání světel. Účastníci výzkumu se shodli na tom, že chytrá řešení mohou mít pozitivní účinky na kvalitu života a zdraví. Ve sledovaných bytech většině seniorů vyhovovalo využívání tabletu.

Starší pár

Chcete vědět více o možnostech technologií Loxone pro nezávislé bydlení? Navštivte naši stránku věnovanou asistovanému bydlení nebo získejte bezplatnou konzultaci využití Loxone ve vašem projektu přímo od výrobce.

Chci být informován o novinkách