Energetický
manažment
s Loxone

Produkty energetický manažment

Výhody energetického manažmentu s Loxone

Loxone spája všetky komponenty v inteligentnej budove. Vďaka mnohým otvoreným rozhraniam je systém nekonečne flexibilný. To umožňuje globálne jedinečný a komplexne energetický manažment, ktorý otvára mnohé možnosti pre úsporu energie.

Monitorovanie energie: Výroba, riadenie, skladovanie, spotreba a mnoho ďalšieho – s Loxone sa všetky údaje z energetického manažmentu zobrazujú efektívnym spôsobom.

Inteligentné ovládanie všetkých spotrebičov: Loxone riadi distribúciu energie v závislosti od úrovne výroby, dopytu, priority zariadení, prítomnosti členov domácnosti, predpovede počasia a mnohých ďalších faktorov.

Menej CO2, viac komfortu: Inteligentný manažment energie šetrí náklady na energiu, znižuje emisie CO2 a poskytuje vyšší komfort.

Už od 565 eur: Na vytvorenie najefektívnejšieho systému riadenia energie na svete je potrebných iba niekoľko komponentov. Aj samotný Miniserver Go môže stačiť.

Energetický manažment s Loxone

Výhody energetického manažmentu s Loxone

Loxone spája všetky komponenty v inteligentnej budove. Vďaka mnohým otvoreným rozhraniam je systém nekonečne flexibilný. To umožňuje globálne jedinečný a komplexne energetický manažment, ktorý otvára mnohé možnosti pre úsporu energie.

Monitorovanie energie: Výroba, riadenie, skladovanie, spotreba a mnoho ďalšieho – s Loxone sa všetky údaje z energetického manažmentu zobrazujú efektívnym spôsobom.

Inteligentné ovládanie všetkých spotrebičov: Loxone riadi distribúciu energie v závislosti od úrovne výroby, dopytu, priority zariadení, prítomnosti členov domácnosti, predpovede počasia a mnohých ďalších faktorov.

Menej CO2, viac komfortu: Inteligentný manažment energie šetrí náklady na energiu, znižuje emisie CO2 a poskytuje vyšší komfort.

Už od 565 eur: Na vytvorenie najefektívnejšieho systému riadenia energie na svete je potrebných iba niekoľko komponentov. Aj samotný Miniserver Go môže stačiť.

Elektromobil s nabíjacou stanicou

Čo je to energetický manažment?

Pod energetickým manažmentom môžeme chápať kombináciu všetkých opatrení, ktoré sa podieľajú na dosiahnutí požadovaného výkonu tak, aby sa minimálne spotrebovala energia. Zabezpečuje zvýšenie energetickej účinnosti s dôrazom na udržateľné zníženie spotreby energie, či už v domácnostiach alebo vo firmách. Najdôležitejším cieľom energetického manažmentu je optimálne využitie vlastnej energie – zvyčajne z fotovoltického systému. Inteligentný systém riadenia energie dokáže s dosiahnutím tohto cieľa veľmi efektívne pomôcť.

Prečo je energetický manažment dôležitý?

Efektívny a komplexný energetický manažment môže významne prispieť k ochrane životného prostredia a klímy prostredníctvom využívania potenciálu úspory energie. Výhodou je, že sa šetrí nielen životné prostredie, ale vyššia úroveň energetickej účinnosti môže taktiež výrazne znížiť náklady na energiu ako takú.

Elektromobil s nabíjacou stanicou

Ako funguje energetický
manažment s Loxone?

Miniserver riadi inteligentnú distribúciu energie v závislosti od výroby, potrieb a určovania priorít. Jedným z najdôležitejších cieľov je optimálne využitie vlastnej energie – zvyčajne z fotovoltického systému.

Inteligentné riadenie energie
všetkých zariadení

Spotrebiče, ako napríklad umývačka riadu, je možné integrovať aj do inteligentného manažmentu energie. Systém ich aktivuje presne vtedy, keď sa vyrobí dostatok elektriny alebo keď je ich aktivácia naliehavo potrebná.

Mimochodom: od verzie 12 nášho bezplatného programu Loxone Config je možné spotrebiče Home Connect od spoločností Bosch, Siemens, Neff a Gaggenau jednoducho integrovať do akejkoľvek inštalácie Loxone.

Energetický manažment s Loxone v praxi

Takmer samostatný dom v Belgicku

Samostatný dom

5-členná rodina používajú hlavne elektrinu vyrobenú vo fotovoltickej sieti. Niektoré riešenia umožňujú sebestačnému domu dosiahnuť úroveň spotreby energie 93 %.

Automatizovaná lezecká a boulderingová hala O´BLOC

Lezecká a boulderingová hala O’BLOC

O’BLOC je jednou z najvyšších lezeckých hál v Európe a má obrovský fotovoltický systém s výkonom 94 kWp. Riadenie záťaže je obzvlášť dôležité, takže systém riadenia energie riadi vlastnú spotrebu v niekoľkých fázach.

Pasívny dom Girona

Pasívny dom Girona

Pri stavbe tohto krásneho rodinného domu v španielskej Girone bol od začiatku kladený dôraz na vysokú energetickú účinnosť.

Celá budova
na dlani

Na obrázku je telefón s aplikáciou Loxone. V nej sa zobrazuje monitor toku energie s rôznymi štatistikami.

Výroba energie

ntegrujte fotovoltaický systém do inteligentnej budovy a začnite cielene využívať elektrickú energiu vyrobenú vo vlastnej réžii. Vďaka inteligentnému elektromeru energie systém Loxone spozná aktuálnu spotrebu elektrickej energie a úroveň jej výroby. Podrobnú štatistiku je možné kedykoľvek skontrolovať v aplikácii Loxone.

Na obrázku je telefón s aplikáciou Loxone. V nej sa zobrazuje Energetický manager s rôznymi pripojenými spotrebičmi.

Energetický management

V prípade prebytku energie môže systém automaticky spustiť až 12 záťaží namiesto toho, aby energiu dodával späť do siete. Okrem toho môže užívateľ nastaviť čas, kedy sa má daný spotrebič (napr. práčka) vypnúť. Alebo do kedy musí nejaký spotrebič (napr. bojler) split svoju úlohu aj keď nebol dostatok energie zo slnka.

Na obrázku je telefón s aplikáciou Loxone. V nej sa zobrazuje Wallbox, ktorý má mnoho nastavení a údajov o aktuálnom nabíjaní elektroauta.

Dobitie energie

Na nabíjanie svojho elektromobilu využívajte elektrickú energiu z fotovoltiky, ktorú ste vyrobili sami. Loxone vám umožňuje určiť nabíjací prúd, spustiť a pozastaviť proces nabíjania a vybrať pevné časy nabíjania, aby ste využili výhody nočnej tarify.

Na obrázku je telefón s aplikáciou Loxone. V nej sa zobrazuje Záťažový manager, v grafe je zobrazená úroveň zaťaženia a pod ňou sú povolené spotrebiče.

Ochrana pred preťažením

Loxone neustále monitoruje aktuálne zaťaženie v budove. Pokiaľ dôjde k prekročeniu maximálneho povoleného výkonu, niektoré spotrebiče sa odpoja a zablokujú v závislosti na priorite. To spoľahlivo chráni pred preťažením prípojky budovy a teda „spadnutie“ ističov.

Ďalšie bezplatné funkcie

Neefektívnemu plytvaniu je koniec. Loxone stráži spotrebu energií za vás a včas vás upozorní na prípadný problém.

Ikona Standby Killer

Standby
Killer

Inteligentná domácnosť sama odpojí od siete žrútov energie v podobe zariadení v standby režime (TV, Hi-Fi, video a pod.). Napríklad keď opustíte dom alebo idete spať.

Ikona otvorených dverí

Režim
neprítomnosti

Keď nikto nie je doma, domácnosť sa sama prepne do úsporného režimu. Zníži požadovanú teplotu či vypne svetlá a spotrebiče.

Príležitosť
pre úspory

Pozrite si štatistiky kedykoľvek a kdekoľvek vo svojom telefóne či tablete. Okamžite vidíte, kde a kedy sa spotrebuje najviac energie.

Ikona blesk

Kúrenie a
chladenie

Najväčšie úspory sa skrývajú v efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Slnečné žiarenie môže byť v zime skvelým sluhom a v lete zlým pánom. To druhé s Loxone našťastie neplatí.

Ikona telefónu

Notifikácie
v aplikácii

Nechali ste otvorené dvere alebo okno? Loxone vás upozorní notifikáciou či hlasom z reproduktorov. Prečo kúriť zbytočne?

Ďalšie bezplatné funkcie

Neefektívnemu plytvaniu je koniec. Loxone stráži spotrebu energií za vás a včas vás upozorní na prípadný problém.

Standby Killer

Inteligentná domácnosť sama odpojí od siete žrútov energie v podobe zariadení v standby režime (TV, Hi-Fi, video a pod.). Napríklad keď opustíte dom alebo idete spať.

Režim neprítomnosti

Keď nikto nie je doma, domácnosť sa sama prepne do úsporného režimu. Zníži požadovanú teplotu či vypne svetlá a spotrebiče.

Príležitosť pre úspory

Pozrite si štatistiky kedykoľvek a kdekoľvek vo svojom telefóne či tablete. Okamžite vidíte, kde a kedy sa spotrebuje najviac energie.

Kúrenie a chladenie

Najväčšie úspory sa skrývajú v efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Slnečné žiarenie môže byť v zime skvelým sluhom a v lete zlým pánom. To druhé s Loxone našťastie neplatí.

Notifikácie v aplikácii

Nechali ste otvorené dvere alebo okno? Loxone vás upozorní notifikáciou či hlasom z reproduktorov. Prečo kúriť zbytočne?

Perfektný systém na optimalizáciu
vlastnej spotreby energie

Ikona tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo

Prevádzkové náklady tepelného čerpadla je možné výrazne znížiť použitím energie vyrobenej vo vlastnej réžii. Ak má tepelné čerpadlo integrovaný systém ohrevu vody, môže byť použitý ako prídavný zásobník.

Oba tieto faktory vedú k vyššej ekonomickej účinnosti FV systému so zvyšovaním vlastnej spotreby, čo zase šetrí náklady na energiu.

Ikona batérie

Skladovanie energie

Batéria ukladá prebytočnú slnečnú energiu namiesto toho, aby ju privádzala späť do siete. Vďaka tomu ju možno využiť napríklad po západe slnka alebo počas výpadku prúdu. Popri využití vlastnej energie to zvyšuje aj úroveň nezávislosti od verejnej elektrickej siete.

Pri skladovaní energie sa môžeme spoľahnúť na silných partnerov, akými sú Tesla, Varta a Fronius. Tieto systémy je možné integrovať do akejkoľvek inštalácie Loxone pomocou niekoľkých kliknutí myšou.

Produkty,
ktoré šetria energiu

Všetky naše produkty sú vyvíjané s ohľadom na nízku spotrebu energie. Ponúkame tiež široký sortiment špeciálnych produktov na úsporu energie a monitorovanie spotreby.

Produkty, ktoré šetria energiu

Všetky naše výrobky sú vyvíjané s ohľadom na nízku spotrebu energie. Ponúkame tiež široký sortiment špeciálnych produktov na úsporu energie a monitorovanie spotreby.

Mohlo by vás zaujímať

V budove vybavenej zariadeniami Loxone existuje mnoho spôsobov, ako ušetriť elektrickú energiu, a tým znížiť dopad na životné prostredie a náklady na energie.

Poďme do toho spolu…

Ikona domu

Chcete si užívať produkty Loxone?

Radi vám ako výrobcovia zadarmo predstavíme možnosti inteligentnej elektroinštalácie aj možnosti riešenia konkrétnych potrieb v rámci individuálnej konzultácie. Pripravíme aj kalkuláciu potrebných produktov. V prípade záujmu vám tiež nájdeme ideálnu realizačnú firmu.

Ikona elektrikára

Chcete realizovať inteligentné elektroinštalácie?

Využite bohatý sortiment produktov vrátane koncových prvkov od jedného výrobcu. K dispozícii budete mať unikátny softvér bez licencií, s ktorým zvládnete špičkové funkcie aj bez znalosti programovania. Váš úspech podporíme špičkovou individuálnou podporou.