Nieprawidłowy czas Miniservera

Aby Miniserver mógł prawidłowo wykonywać swoje zadania, jego czas musi być jak najbardziej dokładny. Czas jest regularnie sprawdzany automatycznie przez NTP (Network Time Protocol) i edytowany w razie potrzeby.
Jeśli Miniserver wykryje odchylenie czasu, wyświetlany jest komunikat o stanie systemu.

Możliwe konsekwencje odchylenia czasu

  • Automatyczne zacienianie nie działa prawidłowo (uruchamia się zbyt wcześnie lub za późno)
  • Moduły czasowe (budzik, timer) nie działają poprawnie
  • Logika funkcji czasu nie działa poprawnie (zachód słońca, światło dzienne)

Możliwe rozwiązania

  • Aby sprawdzić czas przez NTP, Miniserver musi mieć połączenie z Internetem. Najpierw skontroluj połączenie sieciowe i konfigurację sieci Miniservera.
  • Jeśli Miniserver nie jest podłączony do Internetu, czas można ustawić ręcznie za pomocą Loxone Config („Ustawić Miniserver”).
  • Jeśli jesteś podłączony do Miniservera za pomocą wizualizacji (Loxone App, interfejs WWW), czas między Miniserverem a urządzeniem jest zsynchronizowany. Jeśli odchylenie jest zbyt duże, Miniserver można ustawić tak, aby odpowiadał czasowi pracy maszyny.
  • Alternatywnie możesz użyć innego serwera czasu. Ustawień dokonasz w Loxone Config w oknie dialogowym „Ustawić Miniserver” lub przez interfejs administracyjny.