Leaf 1

Leaf 1 to pierwszy zdecentralizowany system wentylacji, który bezproblemowo pasuje do prawdziwego inteligentnego domu Loxone. Leaf 1 można używać tylko z sprzętem Leaf Ventilation .
Szczególną cechą Leaf 1 jest funkcja wymiennika ciepła, która dzięki inteligentnemu sterowaniu umożliwia odpowiednie wstępne ogrzewanie lub chłodzenie powietrza zewnętrznego.

Spis treści

Dane techniczne

Dokładniejsze dane techniczne można znaleźć na stronie internetowej naszego partnera Leaf (tutaj).

Uruchomienie Tree:

Szczegółowy opis uruchomienia urządzeń Tree można znaleźć tutaj.

Uruchomienie Air:

Szczegółowy opis uruchomienia urządzenia Air można znaleźć tutaj.

Programowanie w Loxone Config:

Leaf 1 jest programowany w oprogramowaniu Loxone Config. Aby to zrobić, użyj bloku „Wentylator Leaf”. Najlepiej jest pozwolić autokonfiguracji utworzyć logikę
Dodatkowe informacje o bloku „Wentylator Leaf” znajdują się tutaj.

Właściwości

 

 

Oznaczenie Opis Zakres wartości Jednostka Wartość standardowa
Interwał wymiany filtra Po tym czasie pracy wentylatora (w godzinach) ostrzeżenie filtra staje się aktywne.
Bardziej szczegółowe informacje na temat konserwacji filtra można znaleźć tutaj.
h 2200

 

Wejścia diagnostyczne

 

Oznaczenie Opis Zakres wartości
Ostrzeżenie filtra Wejście jest włączone po osiągnięciu czasu wymiany filtra. Więcej szczegółowych informacji na temat konserwacji filtra można znaleźć tutaj. 0/1
Błąd wentylatora Wejście jest włączone, jeśli wykryto awarię wentylatora Sprawdź, czy wentylator działa swobodnie. Aby to zrobić, wyjmij z urządzenia i otwórz kasetę zgodnie z instrukcją . Usuń bloki ceramiczne i sprawdź, czy wentylator działa płynnie. Usuń wszelkie ciała obce i brud. 0/1
Błąd przysłony Wejście jest włączone, jeśli wykryto błąd w pokrywie. Sprawdź, czy pokrywa jest prawidłowo osadzona. Upewnij się, że dwa zatrzaski u góry są prawidłowo zablokowane. W razie potrzeby wyjmij panel i zamontuj go ponownie. Jeśli pozycja zostanie poprawnie rozpoznana, rozlegną się trzy dźwięki, a po kilku sekundach nastąpi szum silnika. 0/1

Częstotliwość konserwacji/wymiany filtra

Filtr wentylatora należy wymieniać lub czyścić w regularnych odstępach czasu. Możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat konserwacji tutaj. Interwał wymiany filtra można zdefiniować we właściwościach Leaf 1. Domyślnie to ustawienie jest zdefiniowane jako 3 miesiące (2200 godzin). Tutaj liczony jest czas aktywności wentylatora. Zbliżający się okres konserwacji jest ogłaszany za pomocą wizualizacji.