Analogowy ogranicznik MinMax

Za pomocą bloku ogranicznika analogowego Min-Max można filtrować lub ograniczać wartości analogowe.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
AI Wejście Wejście analogowe

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Min Minimum Minimalna wartość wyjścia AQ 0
Max Maksimum Maksymalna wartość wyjścia AQ 10

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQ Wyjście analogowe