Wymagania wobec autoryzowanych partnerów Loxone

Loxone to profesjonalne rozwiązania w zakresie inteligentnych domów, nieruchomości komercyjnych i zastosowań specjalnych, które są wdrażane przez Partnerów Loxone. Jako Partner firmy Loxone, jesteś częścią fundamentu naszej firmy. Naszym celem jest dostarczenie ci najlepszego rozwiązania automatyzacji na rynku, dzięki któremu twój biznes nabierze tempa. A my będziemy cię wspierać w najlepszy możliwy sposób.

Wiemy, że nasz sukces jest ściśle powiązany z sukcesem naszej sieci wykwalifikowanych Partnerów. Wiemy też, że wielu naszych Partnerów inwestuje mnóstwo czasu, energii i serca, żeby wykorzystując rozwiązania Loxone umożliwić swoim klientom doświadczenie niezwykłego, niewiarygodnie komfortowego mieszkania we własnych czterech ścianach. I dokładnie to chcielibyśmy chronić i zachować. Równocześnie chcielibyśmy uniknąć reklamy opartej na cenie i bitwy na rabaty, ponieważ miałoby to negatywne skutki dla naszych wspólnych starań w zakresie serwisu i wsparcia.
Z tego powodu opracowaliśmy następujące warunki korzystnej i uczciwej współpracy wszystkich uczestników rynku.

Warunkiem uzyskania i utrzymania statusu autoryzowanego partnera Loxone jest stałe przestrzeganie poniższych wytycznych.

Warunki dobrej współpracy

1. Sprzedaż produktów Loxone przez sieć partnerów

W interesie wszystkich uczestników rynku dużą wagę przykładamy do jasnej i uczciwej formy dystrybucji i sprzedaży.

Jako Partner w naszej sieci podejmiesz się realizacji wszelkiego rodzaju projektów Loxone – od doradztwa i planowania po realizację i opiekę posprzedażową, zapewniając w ten sposób zadowolenie klientów. Podstawą przyjęcia do programu partnerskiego jest ukierunkowanie twojej firmy na automatykę budynkową lub instalacje elektryczne oraz gotowość do świadczenia tych usług przy sprzedaży produktów Loxone klientom.

Loxone może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia do programu partnerskiego.

1.1. Warunki partnerstwa

W zamian za wymienione usługi jako nasz Partner otrzymasz specjalne warunki na zakup produktów naszego szerokiego asortymentu oraz bezpłatne wsparcie techniczne.

1.2. Ceny

Nasi partnerzy otrzymują rabaty od sugerowanych przez nas niewiążących cen sprzedaży. Z myślą o korzystnej współpracy oczekujemy od naszych Partnerów, że swoje usługi będą oferować klientom po uczciwych cenach.

1.3. Zakup i sprzedaż produktów Loxone

Partnerzy mogą nabywać produkty Loxone wyłącznie bezpośrednio w Loxone, we właściwym krajowym oddziale Loxone lub u oficjalnego autoryzowanego krajowego dystrybutora w kraju Partnera.
Partnerzy nie mogą nabywać produktów Loxone od innych Partnerów ani ze źródeł, które nie są jednoznacznie autoryzowane lub polecane przez Loxone.

Handel pośredni produktów Loxone poprzez odsprzedaż do innych Partnerów Loxone, podwykonawców lub innych przedsiębiorstw trzecich jest niedozwolona.

1.4. Sprzedaż do klientów

Partner nie może sprzedawać dużych ilości produktów do klientów B2B ani do hurtowni, ani prowadzić usług spedycyjnych/drop-shipping na rzecz innych sprzedawców internetowych. Możliwa jest wyłącznie sprzedaż na rzecz klientów Partnera.

1.5. Sprzedaż w oryginalnym opakowaniu

Partnerom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w oryginalnym opakowaniu produktów Loxone przed ich dalszą sprzedażą. Zabrania się sprzedaży produktów Loxone pod inną marką lub nazwą.

1.6. Sprzedaż internetowa i sklepy internetowe

Dla zapewnienia jakości przy realizacji projektów Partner może sprzedawać produkty Loxone tylko przez publicznie dostępny sklep internetowy prowadzący handel elektroniczny, o ile zagwarantuje, że klient otrzyma od Partnera także usługi dodatkowe jak doradztwo, planowanie, realizację i wsparcie posprzedażowe. Sklep internetowy musi być prowadzony samodzielnie przez Partnera i być w jego posiadaniu.

Sprzedaż przez platformy handlowe podmiotów zewnętrznych (Allegro, OLX, eBay, Amazon, itd.) jest zakazana, ponieważ takie formy sprzedaży uniemożliwiają zapewnienie odpowiedniej jakości doradztwa dla klienta.

1.7. Sprzedaż produktów innych firm w połączeniu z Loxone

Miniserver Loxone to wyjątkowo korzystny produkt z licznymi interfejsami i bardzo rozbudowanym oprogramowaniem. Istnieje możliwość – bezpośrednio lub poprzez zastosowanie Extensions – integracji licznych technologii i produktów innych firm.
Loxone na bieżąco oferuje także bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz bezpłatne wsparcie techniczne.
Koszty licencji oprogramowania i koszty wsparcia są uwzględnione w cenach. Aby móc utrzymać taki stan rzeczy na przyszłość, konieczne jest jednak stosowanie produktów do sterowania Loxone i Loxone Extensions przy realizacji projektów i specjalnych wymagań klientów.
W projektach klientów niedopuszczalne jest zastępowanie produktów do sterowania Loxone produktami innych dostawców o podobnej funkcji.

2. Marketing i wykorzystanie materiałów

2.1. Nazwa marki Loxone

Kategorycznie zabrania się otwierania przedsiębiorstw, rejestrowania domen, tworzenia nazw użytkowników w social media lub otwierania kanałów social media zawierających nazwę marki Loxone.

Żeby wykluczyć pomyłkę, ze sposobu prezentacji Partnera Loxone musi jasno wynikać, że podmiot jest Partnerem Loxone, a nie samym przedsiębiorstwem Loxone. Odwiedzający stronę internetową powinien na podstawie wprowadzonej domeny, designu lub treści rozpoznać, o jaką firmę chodzi. Ani w nazwie domeny strony internetowej Partnera ani w nazwie profilu w kanale social media, jak też we wszystkich pozostałych dokumentach, prezentacjach lub mediach partnera nie wolno stosować słowa „Loxone” ani „Lox” (jako fragmentu pojęcia).

Naszą identyfikację wizualną (ang. Corporate Identity, CI) – jak też nasze rozwiązanie smart home – rozwijaliśmy z dużym zaangażowaniem. Nawiązanie do naszej CI jest wprawdzie możliwe, ale w sposób niepozostawiający wątpliwości, że podmiot jest Partnerem, a nie firmą Loxone.

 

2.2. Wykorzystanie tekstów

Nasze teksty mogą służyć jako inspiracja. Jednak kopiowanie tekstów i zdjęć oraz wierne (1:1) przejmowanie treści jest kategorycznie zabronione. Kopiowanie treści ma niekorzystne skutki dla Loxone i Partnera Loxone odnośnie do pozycjonowania w rankingu Google.

 

2.3. Wykorzystanie zdjęć

Możliwe jest wykorzystanie i bezpłatne przedrukowanie grafik i zdjęć znajdujących się w materiałach dla prasy i materiałach do pobrania dla Partnerów. Prosimy o wykorzystywanie grafik i zdjęć w ich pierwotnej formie, bez wprowadzania zmian. Z myślą o dobrym partnerstwie zastrzegamy, że wykorzystanie naszych grafik i zdjęć jest możliwe tylko w połączeniu z produktami Loxone. W podpisie wszystkich pobranych od nas obrazów i zdjęć należy podać ich źródło jako „Loxone”.

 

2.4. Wykorzystanie filmów wideo

Na naszym kanale Youtube znajdziesz liczne filmy wideo dotyczące różnych obszarów zastosowania Loxone, a także nagrania z webinariów. Kod osadzania umożliwia wstawienie naszych filmów na twoją stronę internetową. Prosimy o wyrozumiałość, że ze względu na duży rozmiar plików nie udostępniamy oryginalnych filmów wideo.

 

2.5. Wykorzystanie logo Partnera Loxone

Do celów związanych z prezentacją statusu Partnera na stronie internetowej i dokumentach udostępniamy odpowiednie logo Partnera zgodne z twoim statusem partnerstwa (Registered, Silver, Gold, Platinum, Flagship). Logo można pobrać na naszej stronie internetowej w obszarze dostępnym po zalogowaniu.

Nie wolno podejmować innej reklamy przedsiębiorstwa Partnera z wykorzystaniem związku z Loxone (na przykład „najpopularniejszy Partner Loxone”, „Premium Partner”).

Logo Partnera można wykorzystywać dowolnie na stronie internetowej, w materiałach drukowanych itd. Warunkiem wykorzystania w materiałach internetowych jest podanie odpowiedniego linku przekierowującego do naszej strony internetowej.

Zabronione jest używanie logo Partnera, które nie odpowiada twojemu statusowi. W przypadku zmiany statusu, logo również musi zostać dostosowane (np. na stronach internetowych, materiałach drukowanych, witrynach okiennych itp.)

3. Zakończenie współpracy

W razie naruszeń niniejszych „Warunków dobrej współpracy” Loxone może ze skutkiem natychmiastowym zmienić status Partnera lub wykluczyć go z programu partnerskiego.

Stan na 02/2021. Zmiany zastrzeżone.