Touch & Grill control

Er kunnen kerntemperaturen gecontroleerd, doel temperaturen bepaald en timers gezet worden. Kerntemperaturen kunnen worden bewaakt, doeltemperaturen en timers kunnen worden ingesteld. Per apparaat kunnen maximaal 2 bouwstenen aangemaakt worden, b.v. voor gebruik in de keuken en in de tuin. Slechts één van de componenten kan op afstand de Touch & Grill Air bedienen. De andere is inactief ingesteld. Een blok kan worden geactiveerd via de O-ingang. Aan het begin is het eerste ingevoegde bouwsteen actief. Per apparaat kunnen maximaal 2 bouwstenen aangemaakt worden, b.v. voor gebruik in de keuken en in de tuin.


Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Wertebereich
C Alarm bevestiging Alle actieve alarmen worden met een puls op deze ingang bevestigd. Digitaal 0/1
O Bouwsteen actief zetten De bouwsteen wordt met een puls op deze ingang actief gezet. Digitaal 0/1
DisT Bediening Touch-oppervlak deactiveren Is deze ingang actief kan het Touch oppervlakte op het apparaat niet langer bediend worden. Dit dient als bescherming tegen ongewenste activiteiten zoals schoonmaken of bij aanwezigheid van kinderen. Digitaal 0/1

Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Wertebereich
Qay Alarm bij gele sensor Deze uitgang is actief wanneer een alarm is geactiveerd met de gele sensor. Digitaal 0/1
Qag Alam bij groene sensor Deze uitgang is actief wanneer een alarm is geactiveerd met de groene sensor. Digitaal 0/1
Qat Alarm bij timer Deze uitgang is actief wanneer een alarm werd veroorzaakt door de timer. Digitaal 0/1
Ty Temperatuur van de gele sensor Actuele temperatuur van de gele sensor (-255 wanneer niet aangesloten sensor). ° -28...300
Tg Temperatuur groene sensor Actuele temperatuur van de groene sensor (-255 wanneer niet aangesloten sensor). ° -28...300
Tty Doel temperatuur gele sensor Doel temperatuur van de gele sensor. ° 10...350
Ttg Doel temperatuur groene sensor Doel temperatuur van de groene sensor ° 10...350
Tre Resterende tijd van de timer Loopt de timer, wordt de resterende looptijd op deze uitgang weergegeven. s 0...5999
QO Bouwsteen actief Deze uitgang geeft aan of de bouwsteen momenteel het apparaat aanstuurt. Digitaal 0/1
TQ Alarm tekst Deze uitgang geeft de tekst van het laatst getriggert alarm uit. Text Text

Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Wertebereich
Dm Maximale alarm duur Na afloop van deze tijd worden automatisch alle bestaande alarmen bevestigd. s 1...∞
B Display-Hederheid De display helderheid van het bijbehorende Touch & Grill Air-apparaat % 0...100

Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Wertebereich
Aantal meldingen Maximum aantal opgeslagen laatste meldingen 2...100
Bijhorende Touch & Grill Air Touch & Grill Air die met deze bouwsteen gekoppelt is -