Touch & Grill control

Er kunnen kerntemperaturen gecontroleerd, doel temperaturen bepaald en timers gezet worden. Kerntemperaturen kunnen worden bewaakt, doeltemperaturen en timers kunnen worden ingesteld. Per apparaat kunnen maximaal 2 bouwstenen aangemaakt worden, b.v. voor gebruik in de keuken en in de tuin. Slechts één van de componenten kan op afstand de Touch & Grill Air bedienen. De andere is inactief ingesteld. Een blok kan worden geactiveerd via de O-ingang. Aan het begin is het eerste ingevoegde bouwsteen actief. Per apparaat kunnen maximaal 2 bouwstenen aangemaakt worden, b.v. voor gebruik in de keuken en in de tuin.


Inhoudsopgave


Ingangen

ContractieKorte beschrijvingBeschrijvingEenheidWertebereich
CAlarm bevestigingAlle actieve alarmen worden met een puls op deze ingang bevestigd.Digitaal0/1
OBouwsteen actief zettenDe bouwsteen wordt met een puls op deze ingang actief gezet.Digitaal0/1
DisTBediening Touch-oppervlak deactiverenIs deze ingang actief kan het Touch oppervlakte op het apparaat niet langer bediend worden. Dit dient als bescherming tegen ongewenste activiteiten zoals schoonmaken of bij aanwezigheid van kinderen.Digitaal0/1

Uitgangen

ContractieKorte beschrijvingBeschrijvingEenheidWertebereich
QayAlarm bij gele sensorDeze uitgang is actief wanneer een alarm is geactiveerd met de gele sensor.Digitaal0/1
QagAlam bij groene sensorDeze uitgang is actief wanneer een alarm is geactiveerd met de groene sensor.Digitaal0/1
QatAlarm bij timerDeze uitgang is actief wanneer een alarm werd veroorzaakt door de timer.Digitaal0/1
TyTemperatuur van de gele sensorActuele temperatuur van de gele sensor (-255 wanneer niet aangesloten sensor).°-28...300
TgTemperatuur groene sensorActuele temperatuur van de groene sensor (-255 wanneer niet aangesloten sensor).°-28...300
TtyDoel temperatuur gele sensorDoel temperatuur van de gele sensor.°10...350
TtgDoel temperatuur groene sensorDoel temperatuur van de groene sensor°10...350
TreResterende tijd van de timerLoopt de timer, wordt de resterende looptijd op deze uitgang weergegeven.s0...5999
QOBouwsteen actiefDeze uitgang geeft aan of de bouwsteen momenteel het apparaat aanstuurt.Digitaal0/1
TQAlarm tekstDeze uitgang geeft de tekst van het laatst getriggert alarm uit.TextText

Parameter

ContractieKorte beschrijvingBeschrijvingEenheidWertebereich
DmMaximale alarm duurNa afloop van deze tijd worden automatisch alle bestaande alarmen bevestigd.s1...∞
BDisplay-HederheidDe display helderheid van het bijbehorende Touch & Grill Air-apparaat%0...100

Eigenschappen

Korte beschrijvingBeschrijvingWertebereich
Aantal meldingenMaximum aantal opgeslagen laatste meldingen2...100
Bijhorende Touch & Grill AirTouch & Grill Air die met deze bouwsteen gekoppelt is-