Smart Socket Air

De Smart Socket Air is een schakelbaar stopcontact met meting van temperatuur, vermogen en energie, gebaseerd op de Loxone Air technologie.

Datasheet Smart Socket Air

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De leermodus is bij levering actief na het aansluiten op een stopcontact. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg daarna de aanleer procedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u direct na het aansluiten van het apparaat gedurende ten minste 5 seconden op de leerknop. De leerknop bevindt zich aan de voorkant van het apparaat:


LED-status

Een gedetailleerde lijst van de verschillende LED-statussen vindt u hier.

Bij normaal gebruik is de status-LED uit. Houd er echter rekening mee dat de status-LED bij de programmering ook via de uitgang kan worden aangestuurd.


Veiligheidsuitschakeling

Als de CPU-temperatuur boven 92°C stijgt, wordt de relais uitgeschakeld. Zodra de temperatuur weer onder 77°C is, wordt de relais opnieuw geactiveerd. De temperatuurwaarde wordt bij herstart bijgewerkt en bij een temperatuurverandering van 5°C.


Verzending van gegevens naar de Miniserver

Het apparaat zendt de gemeten gegevens cyclisch elke 5 minuten naar de Miniserver. Energie- en vermogen gegevens worden ook verzonden als de waarde met minstens 5% verandert en na het uitschakelen van het apparaat.


Land varianten / Stekkertypen

Type F – Art. 100115

Duitsland, Oostenrijk, Afghanistan, Algerije, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Indonesië, Italië/San Marino/Vaticaanstad, Korea, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Spanje, Zweden, Syrië, Turkije, Oekraïne

Type J – Art. 100119

Zwitserland, Liechtenstein, Malediven, Madagaskar, Rwanda, Ethiopië, El Salvador, Jordanië

Type E – Art. 100120

Frankrijk, België, Monaco, Tsjechische Republiek, Slowakije, Tunesië, meerdere voormalige Franse koloniën

Type G – Art. 100121

Verenigd Koninkrijk, Bahrein, Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, Cambodja, Kanaaleilanden, Cyprus, Dominica, El Salvador, Falklandeilanden, Gambia, Guatemala, Guyana, Hongkong, Ierland, Eiland Man, Kenia, Koeweit, Libanon, Macau, Malawi, Maleisië, Malediven, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Zambia, Seychellen, Tanzania, Singapore, Jemen, Zambia


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Temperatuur Levert de gemeten waarde van de ingebouwde temperatuursensor ° -40...125
Vermogen Levert de gemeten waarde van het huidige vermogen kW 0...4
Energie Levert de gemeten waarde van de verbruikte energie kWh 0...∞
Ingang 1 Digitale ingang voor het gebruik van de toets (aanleer toets) - -
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Relais Uitgang voor het schakelen van de aangesloten belasting -
Status LED Analoge uitgang voor de aansturing van de status-LED. 0=Uit 1=Groen 2=Oranje 3=Rood 0...3
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Smart Socket Air Digitaal -
Systeem temperatuur °
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Air serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Toepassingsdoel Geeft de toepassing van de actoren aan.
Universeel: Uitgangen kunnen vrij worden gebruikt.
Verbruiker: Voor het schakelen van een verbruiker. Wordt door de automatische configuratie geconfigureerd als een schakelaar.
Verlichting: Voor het schakelen van verlichting. Wordt door de automatische configuratie aan de lichtsturing bevestigd.
-
Veiligheidsinstructies

Waarschuwing! Alvorens het product in gebruik te nemen, dient u de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen. Deze dienen om gevaren af te wenden en om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen.
 • Als de behuizing of de stroomcontacten beschadigd zijn, gebruik dan de Smart Socket Air niet.

 • De Smart Socket Air mag alleen in gesloten, droge ruimtes worden gebruikt.

 • Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, moet men de Smart Socket Air beschermen tegen vocht, regen en hitte.

 • Het maximaal belastbaar vermogen van de Smart Socket is 13A. Zorg ervoor dat bij het aansluiten van apparaten deze waarde niet wordt overschreden.

 • Apparaten zonder een kabelaansluiting die mechanische bewegingen of trillingen uitvoeren, mogen niet rechtstreeks op de Smart Socket Air worden aangesloten.

 • Reiniging en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd als de Smart Socket Air niet in het stopcontact steekt.

 • De Smart Socket Air mag niet worden geopend.

 • Houd de Smart Socket Air uit de buurt van kinderen.

 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht en geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

 • Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan de Smart Socket Air en persoonlijk letsel veroorzaken.

 • Gebruik de Smart Socket Air alleen zoals aangegeven.

 • De Smart Socket Air mag niet achter elkaar worden geplaatst.

 • De Smart Socket Air moet in de buurt van de faciliteit, gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn.


Documenten

Datasheet Smart Socket Air