Prestatie Miniserver

In deze documentatie wordt uitgelegd welke prestaties uw Miniserver kan leveren.

WAT KAN MIJN MINISERVER DOEN?

De Loxone Miniserver biedt meer dan genoeg vermogen voor elk eengezinshuis en heeft bovendien nog enkele reserves. Ontdek meer en gebruik de resources van uw Miniserver.

VERMOGEN VAN DE MINISERVER

De Miniserver werd ontworpen voor een eengezinswoning, maar beschikt ook nog over enige vermogensreserves. Op uw Miniserver kunnen tot 30 Extensions worden aangesloten.
De online-status van de Extensions wordt om de 10 minuten via de LoxBus opgevraagd.
De Miniserver beschikt over een 400 MHz krachtige processor en heeft 64 MB geheugen (RAM). Daarvan wordt circa 10 MB gebruikt voor het besturingssysteem. Het vrije geheugen wordt gebruikt om het programma af te werken en voor alle communicatietaken (met apps, browser, enz.).

VOORBEELDEN VOOR GEHEUGENBEHOEFTE

Om te kunnen inschatten of het geheugenverbruik van uw Miniserver normaal is, vindt u hier enkele voorbeelden uit onze installaties.

MINISERVER ZONDER EXTENSION EN PROGRAMMA-INHOUD

 • Onderdelen: 1 x Miniserver
 • Geheugengebruik: 6.490kB / 56.241kB (11,5%)
 • Processen: 35 taken
 • Bestandsgrootte: tot 100 kB

MINISERVER ALS POORTSTURING:

 • Onderdelen: 1 x Miniserver
 • Geheugengebruik: 5.984kB / 56.241kB (10,6%)
 • Processen: 37 taken
 • Bestandsgrootte: 83 kB

MINISERVER MET EXTENSION VOOR AANSTURING VAN EEN WONING

 • Onderdelen: 1 x Miniserver, 1 x Extension, 7 virtuele ingangen, 4 virtuele uitgangen
 • Geheugengebruik: 11.591kB / 56.241 kB (20,6%)
 • Processen: 40 taken
 • Bestandsgrootte: 169 kB

MINISERVER MET EXTENSIONS EN EIB-KOPPELING VOOR AANSTURING VAN EEN EENGEZINGSWONING

 • Onderdelen: 1 x Miniserver, 13 x Extension, 214 EIB-sensoren, 91 virtuele ingangen, 69 virtuele uitgangen
 • Geheugengebruik: 15.521kB / 56.241kB (27,6%)
 • Processen: 51 taken
 • Bestandsgrootte: 1.500 kB

TIPS VOOR OPTIMALISERING VAN HET GEHEUGENGEBRUIK

Uw Miniserver heeft een ongewoon hoog geheugengebruik? Door een uitgekiende configuratie kan het geheugengebruik meestal worden geoptimaliseerd. Let op het volgende bij de configuratie:

OPSLAAN VAN ANALOGE WAARDEN IN STATISTIEK EN LOGS

De Miniserver werkt standaard met een cyclustijd van 50 Hz, m.a.w. het volledige programma wordt 50 keer per seconde afgewerkt (de minimale cyclustijd van de Miniserver bedraagt 200 Hz).

 
Als u sensorwaarden van analoge ingangen registreert in de statistiek of in logfiles, dient de opvraagcyclus zinvol te zijn. De opvraagcyclus “elke verandering” betekent dat sensorwaarden standaard 50 keer per seconde naar de statistiek worden geschreven! In totaal betekent dit dus per analoge waarde elke seconde 50 schrijftoegangen tot de SD-kaart.

 
Gebruik voor de registratie van analoge waarden een gemiddelde waarde om het geheugen en de CPU van de Miniserver te ontlasten. Bovendien wordt op de SD-kaart veel minder geheugenruimte verbruikt.

GEHEUGENRESERVE VOORZIEN

Om te voorkomen dat de Miniserver geheugen te kort heeft, dient u altijd minstens 10 MB beschikbaar te houden voor de lopende werking (dynamische taken zoals webaanvragen, …).

FOUTEN DOOR VROEGTIJDIG OPSLAAN IDENTIFICEREN

Om te vermijden dat de Miniserver in een deadlock geraakt (twee elkaar blokkerende processen) wegens gebrek aan geheugen, moet het bestand vroegtijdig bij wijze van test in een Miniserver worden opgeslagen, zodat het geheugengebruik kan worden gecontroleerd.

BESCHERMING TEGEN AANVALLEN UIT HET NET

Als uw Miniserver extern bereikbaar is, is het aan te bevelen een andere poort dan de standaardpoort 80 te gebruiken. Meer details hieromtrent vindt u onder Online vrijgave.
Bovendien beschikt de Miniserver als extra bescherming over een Firewall. Die herkent zelfstandig aanvalsscenario’s en blokkeert de aanvallende IP-adressen.

GEEN VERBETERING? NEEM CONTACT MET ONS OP!

U heeft onze adviezen opgevolgd maar het geheugengebruik van uw Miniserver is nog steeds uitzonderlijk hoog? Neem contact met ons op, zodat we uw probleem kunnen analyseren.
Maak gebruik van onze de telefonische ondersteuning of neem contact met ons op via [email protected]