Muziek Centraal

Toepassing

Met deze bouwsteen kunnen alle Musicserver zone bouwstenen ( Loxone Music Server ) gestuurd worden.

Basisprogrammatie

Met een dubbelklik op de bouwsteen opent zich volgend venster:

U kunt de bouwstenen, waarin de acties moeten worden uitgevoerd, selecteren.

Centrale bevelen worden niet geblokkeerd door actieve Dis ingang van de respectieve blok. De Dis-ingang heeft alleen betrekking op de ingangsverbindingen aan de linkerkant van de bouwstenen zelf. Over de visualisatie en het centraal bouwsteen blijven de programmablokken bereikbaar.

Als een functiebouwsteen in het middenblok wordt gebruikt, is dit zichtbaar door het ‘centraal symbool’ op de respectievelijke bouwsteen. Bovendien wordt de modulenaam aangegeven, waarin het wordt gebruikt.

 

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger aan/uit Puls schakelt de zone in of uit 0/1
On Trigger aan Puls schakelt de zone in 0/1
Off Trigger uit Puls schakelt de zone uit 0/1
V+ Trigger luider Puls verhoogt het volume met één stap (parameter SV), lang klikken zorgt voor een continue verhoging van het volume, dubbelklikken schakelt naar de volgende kamerfavoriet 0/1
V- Trigger stiller Puls verlaagt het volume met één stap (parameter SV), lang klikken zorgt voor een continue vermindering van het volume, dubbelklikken schakelt de zone uit 0/1
AIv Analoge ingang volume Volume kan op basis van een analoge waarde worden opgegeven 0 – 100 %
S+ Trigger volgende bron Puls schakelt naar de volgende bron 0/1
AIs Analoge ingang bron Muziekbron kan op basis van een analoge waarde worden opgegeven
Play Trigger afspelen Puls start de muziekweergave 0/1
Pause Trigger pauze Puls pauzeert de muziekweergave 0/1
Stop Trigger stop Puls stopt de muziekweergave 0/1
Song+ Trigger volgende song Puls gaat naar de volgende song 0/1
Song- Trigger vorige song Puls gaat naar de vorige song 0/1
Mute Trigger song dempen Puls dempt het geluid van de song 0/1
Shuffle Trigger shuffle Puls schakelt de randomweergave in/uit 0/1
Repeat Analoge ingang herhalen 0 = Uit, 1 = Afspeellijst continu herhalen, 2 = Afspeellijst een keer herhalen 0 – 2
Mv Bewegingsmelder ingang start bij een puls de muziekweergave; wordt gedurende de tijd van parameter MT geen aanwezigheid gedetecteerd, dan wordt de muziekzone weer uitgeschakeld. 0/1
T5 Gecombineerde T5-ingang Loxone Touch Hier wordt de gecombineerde T5-ingang van de Loxone Touch aangesloten
Drukzone T2 = Vol +
Drukzone T5 = Vol –
0/1
R Reset Puls schakelt de zone uit en geeft een puls op uitgang RQ 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging – vergrendelt alle ingangen, maar niet de visualisering 0/1
DisMv Disable bewegingsmelder blokkeert de bewegingsmelder 0/1
A Alarmingang start het alarm met het volume van parameter Va 0/1
Be Deurbel start de deurbel met het volume van parameter Vbe 0/1
Bu Wekker start de wekker met het volume van parameter Vbe 0/1
Sleep Slaapstand Zone wordt uitgeschakeld na het verstrijken van tijd TS. Als de ingang binnen de uitschakeltijd naar UIT gaat, wordt de uitschakeltimer geannuleerd. 0/1