IR

Handleiding voor de installatie van een IR-Extension

 

TECHNISCHE GEGEVENS

 

IR-EXTENSION

 • 1x IR-interface
 • Aansluiting van 8 IR-modules mogelijk
 • (1 IR-module meegeleverd)
 • Parallelle bekabeling
 • Aansluiting op Loxone Link
 • Configuratie via Loxone Config
 • Afmetingen: 35,5 x 88 x 57 mm (2TE)
 • Voeding 24VDC
 • Stroomverbruik ca. 30mA
 • Beschermingsgraad: IP20
 • Omgevingstemperatuur 0… +50 °C

 

IR MODULE

 

 • 2 x aansluiting voor IR-zender (3,5 mm stekker)
 • IR-ontvangstdioden
 • Ondersteuning van alle gangbare infrarood afstandsbedieningen
  (behalve Bang & Olufsen)
 • Frequentiebereik ontvangstdiode: 38kHz +-5%
 • Eenvoudige leermodus voor het aanleren van afstandsbedieningen
 • Ondersteuning van Loxone Config-software voor CCF-files
  (om sjablonen voor afstandsbedieningen te importeren)
 • Frequentiebereik aanleerdiode: 20-60kHz
 • Aanleren van maximaal 40 – 80 commando’s (afhankelijk van de lengte)
 • Aansluiting op Loxone IR-Extension
 • Eenvoudige bekabeling met RJ-45-poort
 • Voeding 24VDC

 

 

BASISPRINCIPES

 • De IR-modules worden met behulp van een netwerkkabel (Cat 5 / Cat 6 / Cat 7) aangesloten op de IR-Extension. De individuele modules worden in de onderverdeling bij de IR Extension aangesloten.
 • In totaal kunnen tot acht IR-modules op de IR-Extension worden aangesloten. De maximale lengte van de IR-bus bedraagt 500 m.
 • Op elke IR-module kunnen 2 IR-zenders worden aangesloten (3,5 mm stekker). Wanneer slechts één zender wordt aangesloten, moet deze in de linkerbus worden gestoken.
 • De laatste IR-module moet worden afgesloten met een draadbrug (draadbrug op pen 2/3).
 • Afstandsbedieningen van Bang & Olufsen en A1-afstandsbedieningen zijn niet compatibel met de IR Extension of de IR-module.

 

MAATTEKENING

 

Afmeting kleine module

 

 

BEKABELING

Wiring IR

 

 

Pen Beschrijving Kleurcodering A Kleurcodering B
1 + 24 V Groen/wit Oranje/wit
2 Ground Groen Oranje
3 Volgende IR-module B Oranje/wit Groen/wit
4 Ingang B Blauw Blauw
5 Ingang A Blauw/wit Blauw/wit
6 Volgende IR-module Oranje Groen
7 + 24 V Bruin/wit Bruin/wit
8 Ground Bruin Bruin

INGEBRUIKNAME MET LOXONE CONFIG

Informatie over de configuratie van een Extension vindt u hier.

 

IR-MODULES TOEVOEGEN

Nadat het programma werd opgeslagen in de Miniserver, knippert de led van de IR Extension groen. Klik in de randapparatuur op de IR Extension. Klik in de menubalk op “IR Extension doorzoeken”. De IR-module wordt nu aangegeven in het zoekveld. Selecteer de IR-module en klik op “Apparaat aanmaken”.
Voer het serienummer van de IR-module in bij de eigenschappen van de module en sla het programma vervolgens op in de miniserver.

 

toevoegen IR

 

AFSTANDSBEDIENINGEN EN IR-COMMANDO’S AANLEREN

 

AFSTANDSBEDIENING INVOEGEN

Selecteer “Afstandsbedieningen” in de randapparatuur en klik op de knop “Afstandsbediening”.

 

afstandsbediening

 

AFSTANDSBEDIENING AANLEREN

Nu kunt u de knoppen van uw afstandsbediening aanleren. Selecteer daartoe in de randapparatuur de IR-module waaraan de afstandsbediening wordt aangeleerd. Nu start u de leermodus door op “Drukknop aanleren” te klikken. De module signaleert de leermodus doordat de leds oranje/groen knipperen.
Richt nu op korte afstand de afstandsbediening op de IR-module en druk kort op de knop die moet worden aangeleerd.
Als er in de IR-monitor meer dan twee commando’s worden verzonden wanneer op een knop wordt gedrukt, dient u de afstand tot de IR-module te vergroten.

 

IR Inleren

 

AFSTANDSBEDIENINGSKNOP AANLEREN

Op de monitor wordt het verzonden commando aangegeven. Selecteer onder “Afstandsbediening” de gekoppelde afstandsbediening en voer nu in het veld “Knop” een naam voor de afstandsbedieningsknop in. Selecteer vervolgens de commandoregel met het IR-commando en klik op “Toewijzen”.

 

AFSTANDSBEDIENINGSKNOP AANLEREN

 

Bij sommige afstandsbedieningen is het mogelijk dat met dezelfde knop verschillende commando’s worden verzonden. Daarom is het mogelijk om meerdere commando’s aan een knop toe te wijzen. Selecteer daartoe de gewenste knop, kies het gewenste commando in het monitorvenster en klik vervolgens op de knop “Toewijzen toggle”.

 

ANDERE KNOPPEN AANLEREN

Hiermee is de eerste knop aangeleerd. Het aanleren van de andere knoppen verloopt volgens hetzelfde principe. De aangeleerde knoppen worden nu opgesomd in de randapparatuur.

 

randapparatuur IR

IR-COMMANDO’S TOEWIJZEN

Nu kunt u de knoppen door slepen en neerzetten aan uw module toewijzen en bepalen of het commando naar een apparaat moet worden gezonden of door de afstandsbediening moet worden ontvangen.
Voorbeeld: Ik definieer nu de knop “Volume Up” als commando dat van de Miniserver naar het apparaat wordt verzonden. Daartoe wordt het commando “Volume Up” geselecteerd en met ingedrukte linker muisknop naar de IR-zender van de gewenste IR-module gesleept.

 

IR-COMMANDO’S TOEWIJZEN

 

IR-COMMANDO’S IN DE PROGRAMMERING GEBRUIKEN

Afsluitend kan het commando in de programmering worden opgenomen. Daartoe wordt het IR-commando naar een programmeerpagina gesleept.

 

IR-COMMANDO’S IN DE PROGRAMMERING GEBRUIKEN

COMPLEXE IR-STURINGEN REALISEREN

COMPONENT IR-STURING GEBRUIKEN

Voor complexe IR-sturingen gebruikt u de component “IR-sturing”, die u vindt in het tabblad “Mijn project” – Component invoegen – IR-control. Als alternatief kunt u de component ook met sneltoets “F4” zoeken. Meer informatie over deze component vindt u in de helpfunctie van Loxone Config.

 

IR control config

 

 

Aansluitschema van de IR-Extension (pdf)
Downloaden
Aansluitschema van de IR-module (pdf)
Downloaden
RoHS-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden