Impuls om

De bouwsteen impulse om zendt op het ingestelde tijdstip een impuls uit van instelbare lengte.

Naast een specifieke tijd of datum kunnen in de bouwsteen ook tijdstippen zoals zonsopgang, schemering, of ook uurpuls, maandpuls, enz. worden geselecteerd.

Via de visualisatie van de bouwsteen kan de ingestelde tijd worden gewijzigd.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
R Reset Deactiveert de bouwsteen
Uitgangen

Contractie Beschrijving
Q Digitale uitgang, geeft de ingestelde impuls af
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanentie ingang Remanentie-ingang: Indien actief, behoudt het bouwsteen zijn laatste toestand na een Miniserver-herstart. - - 0
T Duur impuls Duur van de impuls s 0...∞ 1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Impuls Selectie van wanneer de impuls moet worden uitgevoerd. -
Tijd Tijd, wanneer de puls wordt gegeven
Ingave formaat hh:mm:ss
-
Eenmalige impuls Eenmalige puls op een specifieke datum
Alleen beschikbaar voor bepaalde tijdfuncties (b.v. puls zonsondergang).
Indien niet aangevinkt, wordt de puls elke dag uitgevoerd of telkens wanneer de geselecteerde tijdfunctie wordt geactiveerd.
-
Basisprogrammering

Na het invoegen van de bouwsteen kan in de eigenschappen ervan een tijdfunctie worden geselecteerd.
Indien een tijd wordt geselecteerd, wordt deze in het formaat uu:mm:ss ingevoerd.
De impuls wordt dan dagelijks uitgevoerd, alsook wanneer tijdfuncties zoals zonsopgang worden geselecteerd.

Tijdfuncties, die door hun aard een ander interval dan het dagelijkse beschrijven, leveren de impuls in elk geval in het interval waaraan zij hun naam ontlenen.

Indien de optie eenmalige puls is geselecteerd, moet ook een datum worden ingesteld. De puls wordt dan slechts eenmaal uitgevoerd op de dag van de geselecteerde datum.
Deze optie is niet voor alle tijdfuncties beschikbaar.

De volgende afbeelding toont een toepassingsvoorbeeld, waarbij het functieblok op een tijdstip 's morgens een dagelijkse impuls voor het openen van de zonwering aan de bouwsteen "Automatische jaloezie" doorgeeft: