Goedkope verwarming met Loxone

In het kort: Loxone zorgt voor een goedkope verwarming

De Loxone Miniserver kan zorgen voor een goedkope verwarming. Deze zorgt immers voor 8 relaisuitgangen waardoor 8 verwarmingsbronnen kunnen worden aangestuurd. In tegenstelling tot analoge verwarmingssystemen, is voor de digitale “aan/uit” een PWM (pulsbreedtemodulatie) mogelijk wat de kosten van verwarming doet dalen.

Als u 30% van de energie nodig heeft om de ruimte op bv. 22°C te houden, heeft u 30% aan, 70% uit, 30% aan, 70% uit… Zo is een heel precieze klimaatregeling mogelijk. 

Dit kan gebruikt worden voor elektrische verwarming zoals bv. vloerverwarming, verwarmingspanelen enz.

Oplossing & Configuratie: hoe kosten van verwarming laten dalen

Om te kunnen spreken van een goedkope verwarming, dienen we de temperatuur in de ruimte te kennen en dus te meten om deze goed te kunnen regelen. Individuele ruimteregeling zorgt ervoor dat elke ruimte de exacte temperatuur heeft en dat er dus niet wordt verwarmd wanneer het niet nodig is. Dit in tegenstelling tot een klassieke thermostaat in de woonkamer die heel de woning reguleert. 

Er zijn verschillende opties. Stel dat u vier ruimtes wenst te verwarmen, dan is de goedkoopste optie om de kosten van de verwarming te drukken door de vier analoge ingangen van de Miniserver te gebruiken voor vier ruimtes. Als u acht ruimtes heeft, kunt u deze uitbreiden met een AI Extension (Analoge Ingang Extensie).

Met een juiste configuratie bekomt u de perfecte temperatuur in elke ruimte. Deze is eveneens vanop afstand te sturen via de Loxone App. De verwarmingsschema’s zorgen voor een daling in de kosten van verwarming waardoor u een goedkope verwarming bekomt.

Vooral voor elektrische verwarming die snel reageert, kunt u de kosten van verwarming aanzienlijk doen dalen met een goede regeling van de verwarmingstijden.

Hardware:

4 Ruimtes:

8 Ruimtes (optioneel):

Configuratie:


Goedkope verwarming

Download de voorbeeld configuratie:

Electric Heating Control

Config 14.02.06.16

Waarom u en uw klant deze goedkope vorm van verwarming moeten overwegen?

Een goedkope verwarming die bovendien energie-efficiënt is, is niet alleen voordelig voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu. Doordat elke ruimte apart verwarmd wordt en er dus nergens een hogere temperatuur zal zijn dan gevraagd wordt, kunnen de kosten van verwarming dalen. Een optimaal binnenklimaat is eenvoudig te realiseren met het Loxone systeem. Koppel hier nog de sturing van koeling, ventilatie en de zonwering aan en dan kan je voor 100% spreken van een goedkope verwarming.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks