Dakraam

Het dakraam kan via de kip- of complete rit-ingangen handmatig worden geopend of gesloten.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Co Dakraam volledig openen - -
Cc Dakraam compleet sluiten - -
AIp Positie van dakraam Stuurt het dakraam naar de opgegeven positie % 0...100
O Dakraam openen - -
C Dakraam sluiten - -
Wp Het raam is gesloten en vergrendeld voor verdere bediening zolang deze ingang actief is. Het openen of sluiten is nog steeds mogelijk via de app. - -
R Reset Zet de bouwsteen terug en vergrendelt deze. - -
Do Dakraam is geopend - -
Dc Dakraam gesloten - -
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
Qo Het dakraam wordt momenteel geopend. -
Qc Het dakraam wordt momenteel gesloten. -
AQp Positie van het raam (0..gesloten, 1..volledig geopend) 0...1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanentie ingang Remanentie-ingang: Indien actief, behoudt het bouwsteen zijn laatste toestand na een Miniserver-herstart. - - 0
To Duur uitgangspuls volledig OPEN Duur uitgangsimpuls (looptijd) bij complete opening-rit s 0...∞ 5
Tc Duur uitgangspuls volledig DICHT Duur uitgangsimpuls (looptijd) bij complete sluiting-rit s 0...∞ 5
M Minimum loopijd Minimale looptijd voor impuls op ingang openen of sluiten s 0...∞ 0,4
TI Duur motorvergrendeling Duur van de motorvergrendeling bij verandering van richting s 0...∞ 0,5