Aanwezigheidssimulatie

Toepassing

De aanwezigheidssimulatie dient om in uw huis bij afwezigheid toch een aanwezigheid te simuleren.
Als u op vakantie bent, is er ‘s avonds geen licht in het huis te zien en geen muziek te horen. Een duidelijk teken voor inbrekers dat ze ongestoord in het huis kunnen binnendringen.
Dankzij de aanwezigheidssimulatie wordt uw aanwezigheid gesimuleerd en kan men nauwelijks merken dat er niemand thuis is.

Tutorial

In deze Engelstalige video legt onze CEO Thomas de basisfuncties van de aanwezigheidssimulatie uit.

Basisprogrammering

De aanwezigheidssimulatie kan met de volgende programmabouwsteen worden geactiveerd:

  • KNOP
  • COMFORTSCHAKELAAR
  • TRAPLICHTSCHAKELAAR
  • LICHTSTURING

Om een lichtsturingsbouwsteen in de aanwezigheidssimulatie te kunnen gebruiken, moet het selectievakje “In aanwezigheidssimulatie gebruiken” worden geactiveerd bij de eigenschappen van de respectievelijke component.

Hier wordt nu gedefinieerd in welke periode (begin tot einde) de aanwezigheid moet worden gesimuleerd. Het aantal acties wordt toevallig bepaald (toevallige waarde tussen aantal activeringen van en aantal activeringen tot).

Bovendien kan de minimale en maximale activeringsduur worden ingesteld.

Vervolgens wordt geselecteerd welke sfeer moet worden gestart. Als u wilt dat een willekeurige sfeer wordt gestart, selecteert u hier de waarde 0.

MUZIEKSERVER-ZONE

Om een muziekserver-zone in de aanwezigheidssimulatie te kunnen gebruiken, moet het selectievakje “In aanwezigheidssimulatie gebruiken” worden geactiveerd bij de eigenschappen van de respectievelijke component.

Hier wordt nu gedefinieerd in welke periode (begin tot einde) de aanwezigheid moet worden gesimuleerd. Het aantal acties wordt toevallig bepaald (toevallige waarde tussen aantal activeringen van en aantal activeringen tot).

Bovendien kan de minimale en maximale activeringsduur worden ingesteld.

Ten slotte wordt geselecteerd wat er moet worden afgespeeld (nummer van de kamerfavoriet) alsook het volume.

ACTIVERING

De aanwezigheidssimulatie kan door een bedrijfsmodus worden geactiveerd. Deze bedrijfsmodus wordt automatisch aangemaakt.

De bedrijfsmodus “Aanwezigheidssimulatie” kan, net als elke andere bedrijfsmodus, in de programmering worden geïntegreerd.

Als de bedrijfsmodus “Aanwezigheidssimulatie” wordt gestart, worden toevallige acties uitgevoerd met behoud van de instellingen.