Komt de paashaas ook bij jullie langs? Maak het hem gemakkelijk met een NFC Code Touch. Doe mee en win!


maart 29, 2018 in Backstage

Wedstrijdreglement

Doe mee en win een NFC Code Touch en een NFC Sleutelhangerset!

De winnaar ontvangt een NFC Code Touch en een NFC Sleutelhangerset. Als troostprijs geven wij ook een paar Loxone pantoffels aan de tweede en derde persoon.

Looptijd wedstrijd: van donderdag 28 maart 2018 tot zondag 8 april 2018 12u00.

1) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Loxone Benelux, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Willibrordusstraat 22, 2560 Nijlen.

2) Door deel te nemen aan deze winactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement. Deze winactie is enkel geldig voor deelnemers ouder dan 18 jaar en die officieel gevestigd zijn in België, Nederland of Luxemburg.

3) Loxone Benelux behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, dit zonder recht op schadevergoeding. Loxone Benelux kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4) Loxone Benelux behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Loxone, dit zonder recht op schadevergoeding.

5) Deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

6) Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen.

7) Enkel deelnemers die de beide stappen volgen om deel te nemen, nl. het liken van de post op Facebook en het meedelen in een reactie op de post hoeveel eitjes er in de mand liggen, kunnen kans maken om te winnen.

8) De winnaars (hoofdprijs en pantoffels) worden gekozen op basis van de correctheid van hun antwoord. De deelnemer die het dichtst bij het aantal eitjes zit, wint de NFC Code Touch en een NFC Sleutelhangerset. Zijn er meerdere personen met het juiste antwoord, dan wordt er gekeken naar het tijdstip van het antwoord. Diegene die als eerste goed geantwoord heeft, is de winnaar. De pantoffels worden uitgereikt aan de tweede en derde plaats en zullen op dezelfde manier worden bepaald.

De winnaars worden bekendgemaakt via een post op de Facebookpagina van Loxone Benelux. De deelnemers geven hun akkoord dat hun namen gebruikt mogen worden voor de bekendmaking van de resultaten. De bekendmaking gebeurt zo snel mogelijk na het bepalen van de winnaars.
Loxone Benelux raadt aan om de Facebook pagina van Loxone Benelux te liken om op de hoogte te blijven van de resultaten van de wedstrijd.

Er wordt aan de winnaars gevraagd om zelf contact op te nemen met Loxone Benelux om de ontvangst van hun prijs te regelen.

9) De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op maandag 9 april 2018.

10) De winnaar ontvangt een NFC Code Touch en een NFC Sleutelhangerset. Na bekendmaking van de resultaten dient hij te specificeren welk type NFC Code Touch hij wenst te ontvangen (Tree of Air) en in welke kleur (wit of antraciet). De winnaar zal hier zelf de keuze moeten maken, Loxone Benelux is niet verantwoordelijk voor de keuze die de deelnemer meedeelt.
Loxone Benelux deelt ook nog een paar Loxone pantoffels uit aan de tweede en derde persoon.

De producten worden na bekendmaking van de resultaten zo snel mogelijk verstuurd naar de winnaar of kunnen desgewenst afgehaald worden op het hoofdkantoor Loxone Benelux. Indien het product tijdelijk uit stock is, zal het vanaf het terug in voorraad is zo snel mogelijk worden verstuurd of afgehaald kunnen worden.
Deze prijzen zijn niet inwisselbaar in geld of een waardebon.

Loxone Benelux is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Loxone Benelux niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Loxone Benelux niet aansprakelijk worden gesteld.

11) De persoonsgegevens die Loxone Benelux over de deelnemers verzamelt, zullen worden opgenomen in het adressenbestand van Loxone Benelux met als doel de deelnemers van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Loxone Benelux zal de persoonsgegevens niet meedelen aan derden.

Iedere deelnemer heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van Loxone Benelux. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan Loxone Benelux, Gebroeders Van Raemdonckstraat, 2560 Nijlen. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de deelnemer.

12) Deze actie gaat uit van Loxone Benelux en wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Deze wordt alsook niet geassocieerd met Facebook.

13) De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Loxone Benelux of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

14) Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Loxone Benelux, Gebroeders Van Raemdonckstraat 1B/C, 2560 Nijlen t.a.v. Marketing Departement, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

Ik wil meer over LOXONE weten